top of page

Send til kunder udenfor Danmarks grænser

Har du kunder i Sverige, Norge, Finland, Grønland eller Færøerne, kan TrueLink hjælpe dig med at få fakturaerne frem til din kunde i rette format.
Har du et nordisk datterselskab, der skal sende e-fakturaer, kan TrueLink også hjælpe dig.

 

Herunder finder du specifikke oplysninger om e-fakturering af kunder udenfor Danmarks grænser.

 

Hvem skal du sende til?

Sverige

 

Har du behov for at sende fakturaer til kunder i Sverige?

 

Fra april 2019 modtager flere og flere offentlige myndigheder fakturaer igennem PEPPOL netværket.

Nogle offentlige myndigheder og også mange private virksomheder modtager fortsat i formatet SVEFAK.

Via TrueLink kan du nå dine svenske kunder til samme fakturaklippris som til dine danske kunder.

Norge

 

Har du behov for at sende fakturaer til kunder i Norge?

 

I Norge modtager både offentlige myndigheder og også mange private virksomheder via PEPPOL-netværket i enten EHF eller PEPPOL BIS formatet. 

Via TrueLink kan du nå dine norske kunder til samme fakturaklippris som til dine danske kunder.

 

Grønland

 

Har du behov for at sende fakturaer til kunder i Grønland?

 

Fakturaer til modtagere i Grønland sendes på præcis samme måde, som fakturaer til modtagere i Danmark. Der er derfor ikke specielle krav til angivelse af modtager i e-fakturaen.

Fakturaklipprisen er også den samme som til dine danske kunder.

Finland

 

Har du behov for at sende fakturaer til kunder i Finland?

 

I Finland modtager både offentlige myndigheder og også mange private virksomheder i enten Finvoice eller TEAPPSXML formatet. 

Via TrueLink kan du nå dine finske kunder til samme fakturaklippris som til dine danske kunder.

 

Færøerne

 

Har du behov for at sende fakturaer til kunder i Færøerme?

 

Det er lovpligtigt i Færøerne, at al fakturering af det offentlige skal ske elektronisk. Også flere private virksomheder ønsker at modtage e-fakturaer.

Via TrueLink kan du nå dine færøske kunder til samme fakturaklippris som til dine danske kunder.

bottom of page