top of page

TrueTrade e-kataloger 

 

Er din virksomhed leverandør til en ordregiver og skal aflevere e-kataloger til deres e-handelssystem - TrueTrade®, så skal du som leverandør sende Katalogopdateringer (katalog stamdata), samt Prisbøger (kundens aftalte sortiment med nettopris) igennem TrueLink®. Ligeledes vil du modtage de elektroniske ordrer fra ordregiver igennem TrueLink®.

 

På disse sider finder du relevante oplysninger om TrueTrade Katalog Systemet. Under afsnittet "Formater og vejledninger, kan du ligeledes finde en komplet vejledning i brug af systemet. 

 

 

        See English version 

TrueTrade er eneste e-indkøbløsning på SKI 02.19

Hvem skal du levere til?

Herunder kan du se en oversigt over hvilke ordregivere der idag anvender TrueTrade katalog systemet, og deraf stiller krav om, at du anvender TrueLink til modtagelse af e-ordrer samt aflevering af e-kataloger.

 

Katalogopdatering (katalog stamdata)

Katalogets stamdata er fælles for alle ordregivere. Ordregiverne har dog kun adgang til stamdata på de produkter, som er indeholdt i den Prisbog, som sendes til ordregiverne. Det er enklere for dig som leverandør, hvis du publicerer hele dit katalog i TrueTrade Katalog systemet, da du så hurtigt kan give nye og eksisterende ordregivere adgang via en ny Prisbog. Katalogopdateringerne sendes til TrueTrade Katalog systemet på et specificeret GLN-nr., hvor du som leverandør kan kontrollere katalogopdateringen inden du publicerer katalogopdateringen i det aktive katalog til brug hos ordregiverne.

 

Prisbog (kundens aftale sortiment med nettopris)

Prisbogen er den komplette sortiment og nettoprisliste, som der er indgået aftale med ordregiverne om. Der er en aftalereference i Prisbogen, så har man flere aftaler med ordregiveren, så skal der fremsendes flere Prisbøger. Produkter i Prisbogen skal findes i det aktive katalog. Modsat katalogopdateringerne, som kan være få varer eller mange varer, så skal Prisbogen være 100 % komplet hver gang den fremsendes.

 

Quickguide

Quickguiden giver dig et hurtigt overblik og en tjekliste over forløbet med din kunde, som skal have katalog og Prisbog. Under Vejledninger finder du en mere udførlig beskrivelse af de værktøjer, som der stilles til rådighed for jer som katalogleverandør. Find Quickguiden her.

 

TrueTrade Katalog – leverandør cockpit

TrueTrade Katalog leverandør cockpit er på denne adresse: http://katalog.truetrade.dk

 

 

 

Katalog og Prisbog

PunchOut katalog

Er det ikke et e-katalog, som du skal aflevere til din kunde, men et PunchOut katalog, kan du læse om dette og betingelser og omkostninger her.

Invitation og tilmelding


Invitation fra ordregiver

Hvis du ikke allerede har modtaget en invitation til at få adgang til TrueTrade® Katalog systemet fra de ordregivere du skal aflevere e-kataloger til, skal du henvende dig til virksomhedens indkøbsansvarlig, så du kan blive inviteret.

 

Tilmelding til ordregiver

Din virksomhed skal tilmeldes én gang for hver ordregiver uanset hvor mange aftaler der er indgået mellem jer som leverandør og ordregiver som kunde. Tilmelding skal ske på det link, der er i invitationsmailen, ligesom den TrueLink® kode der er i invitationsmailen, skal benyttes ved tilmelding i TrueLink®. Er invitationsmail blevet væk, kan tilmelding ske på dette link: Tilmelding til TrueTrade Katalog.


TrueLink® koden kan du få oplyst af ordregiver eller ved at kontakte TrueLink Kundecenter. Første gang din virksomhed tilmeldes til en ordregiver gives adgang til TrueTrade Katalog systemet.

Det er vigtigt, at tilmelding sker på det CVR nr. (P-nummer for interne leverandører), som invitationen indeholder.

 

Når du er tilmeldt en eller flere ordregivere, får du adgang til eget TrueTrade leverandør cockpit, hvor du bla. kan kontrollere og publicere dine kataloger. Læs mere om dette i Vejledning til TrueTrade Katalog for leverandører.

 

Har du brug for hjælp til oprettelse og tilmelding i TrueLink

Eller har du yderligere spørgsmål til dette kan du kontakte os på kundecenter@truelink.dk

Du er også selv velkommen til at kontakte TrueLinks Kundecenter på telefon 79 30 78 33.

Se også relevante links
 

 

Formater og vejledninger 

Specifikationer af formater der benyttes i TrueTrade katalog system.

Katalog

Prisbog

Ordre

* Laver du CSV katalog filen fra dit system er det vigtigt at HDR linien har minimum 10 separatorer (;) og DET har 53 separatorer (;).
Benytter du Excel filen til at bygge dine katalogopdateringer må overskrifterne ikke slettes, og der må ikke slettes kolonner eller tilføjes kolonner. Vil du gerne have en ekstra overskriftslinie, skal der i første kolonne stå TXT. Husk at læse feltbeskrivelserne på ark 2.

 

 

Vejledninger

Quickguide

Vejledning til TrueTrade Katalog for leverandører

Kom Godt i gang med TrueTrade Katalog

PunchOut og TrueTrade

PunchOut OCI 3.0 - Minimum requirements


Relevante links

Leverandør login side til TrueTrade Katalog

Enhedsbetegnelser

Mærker

Download Excel-ark med UNSPSC version 19.0501

Søg på UNSPSC – kode, beskrivelse eller dele deraf

Tilmelding til TrueLink og/ eller TrueTrade Katalog

Hvad koster det som leverandør til ordregivere, at benytte TrueLink? 

Svar: Se TrueTrade Katalog priser

 

Vi forudsætter, at vi frit kan foretage løbende opdateringer i stamdatakataloget - disse behøver ikke medføre ændringer i priskataloget. Er det samme procedure for løbende upload, som med første katalog?

Svar: Ja – og det er gratis – husk at opdateringen skal på varelinieniveau, markeres med add, update eller delete.

 

Hvor finder jeg Katalog-skabelonen og Prisbogs-skabelon som jeg skal taste vareoplysningerne i? 

Svar: Du finder skabelonerne under Formater og vejledninger

 

Hvordan taster jeg oplysning for de varer, der ikke har en fast pris, men hvor pris gives efter tilbud? 0,0 eller 1?  

Svar: Tilbudsprisen skal være i kundernes prisbøger – prisen i kataloget skal være den vejledende – hvis du aldrig tilbyder denne vare som øvrig sortiment, men altid som del af tilbudslisten, kan du skrive en hvilken som helst pris der er forskellig fra 0.

 

Se yderligere spørgsmål og svar vedrørende TrueTrade Katalog

Spørgsmål og svar til TrueTrade Katalog

Betingelser og omkostninger

I forbindelse med brug af TrueTrade Katalogsystemet skal TrueLinks medlemsbetingelser accepteres.

 

Brugen af TrueTrade Katalog systemet er prissat på følgende måde:

 

  •  Der er ingen oprettelsesafgift

  •  Der er ingen abonnementsafgift

  •  Fremsendelse af Katalog opdateringer er gratis

  •  Assistance til brug af TL /TTK*) er gratis

  •  Betaling for fremsendelse af Prisbog

  •  Betaling for modtagelse af ordrer

 

Læs mere om vores priser her

bottom of page