top of page

DATABESKYTTELSESFORORDNING (GDPR)
OG TRUELINK A/S

Hvad er GDPR?

 

GDPR (General Data Protection Regulation) er en regulering (EU) 2016/679 af EU’s love omkring databeskyttelse og privatdata for borgere i EU. Reguleringen adresserer også persondata, som behandles eller eksporteres udenfor EU.

 

GDPR giver borgere kontrol over persondata med særlig fokus på sikring af disses rettigheder i relation til internationale virksomheders databehandling.

 

 

Hvordan sikrer TrueLink A/S dine persondata og din virksomheds kunder, leverandører og partneres almindelige personoplysninger?

 

TrueLink A/S har etableret en Persondatapolitik omkring brug af www.truelink.dk og TrueLink forretningsservices.

 

Med almindelige personoplysninger menes:

 

  • Brugernavn, fornavn, efternavn, e-mail og telefonnr.

  • Oprettelse af egne kunder, med information om navn, adresse, telefon og e-mailadresse

  • Oprettelse af egne leverandører med navn, adresse, telefon og e-mailadresse

 

Ved brug af TrueLink forretningsservices gælder Medlemsvilkår,  hvor aktuel version er fra juni 2020, hvori der fremover indgår en integreret Databehandleraftale, som vil være gældende, når din virksomhed er Dataansvarlig.

 

Medlemsvilkår fra juni 2020 erstatter tidligere udgaver af Medlemsvilkår.

 

 

Hvordan sikrer TrueLink A/S personfølsomme oplysninger, som er en del af den behandling af data, som

jeres virksomhed sender eller modtager?

 

Med personfølsomme/fortrolige oplysninger menes:

 

  • Følsomme personoplysninger, herunder oplysninger om f.eks. helbredsmæssige og sociale forhold

  • Cpr-numre.

 

Databehandleraftalen har særlig fokus på den type af oplysninger omkring ydelsesmodtager/borger og CPR numre.

 

Vi gør opmærksom på, at det er den Dataansvarliges ansvar, at personfølsomme data er placeret korrekt i dokumenterne. Vi henviser til et særligt dokument, som vi har udformet og kan downloades her 

 

TrueLink A/S vil i forbindelse med indførsel af Databeskyttelsesforordningen den 25. maj 2018 begrænse adgang til data i TrueLink servicen:

 

  • Visningsformular for faktura og kreditnota, hvor der fremgår et CPR nr. i indholdet af visningsformularen, vil dette indhold være markeret med xxxxxx-xxxx

  • Adgang til 3-level log, hvor det er muligt at vise / downloade rå-data, som XML, CSV m.fl., hvor personfølsomme data kan ses 

  • Administrator kan ændre denne begrænsning på Kundens konto i TrueLink for alle brugere med adgang til Kundens konto. En sådan ændring vil blive logget i TrueLink persondata-log.

bottom of page