top of page

Modtag faktura via EAN-nr.

Mange virksomheder ønsker at strømline de indgående fakturaer og at optimere arbejdsopgaverne i bogholderiet, og modtager derfor deres fakturaer via EAN-nr. som fungerer som "adresse" til deres virksomhed.

 

Når du vælger at modtager dine e-fakturaer via EAN-nr., har dine leverandører mulighed for at benytte flere kanaler til at sende elektronisk fakturaer til dig. Leverandøren kan sende via TrueLink, hvor vi bl.a. tilbyder din leverandør mange forskellige afsendelsesformater, eller VANS-netværket og NemHande.

Din investering vil være:

 

Kr. 1.000,00 for opsætning og tilslutning af et EAN-nr. i TrueLink. Prisen inkluderer tilslutning i VANS-netværket.

 

Kr. 1.000,00 pr. profilregistrering i Nemhandelsregistret.

 

Kr. 0,70 pr. modtaget faktura, som kvartalsmæssig abonnementsopkrævning der beregnes ud fra det forventede antal modtagne fakturaer pr. år. Der faktureres for minimum 2.500 fakturaer pr. år, hvilket svaret til kr. 437,50 pr. kvartal.

 

Ovenstående priser er ekskl. moms.

Du skal informere TrueLink om hvilket EAN-nr. du ønsker opsat og tilsluttet og du køber EAN-nr. hos GS1.

 

Hvis du ønsker at modtage fakturaerne direkte i dit økonomisystem er det naturligvis muligt i et af de modtagelses- formater som TrueLink tilbyder. Du kan kontakte din sædvanlige IT-leverandør for information om, hvilket format dit økonomisystem kan indlæse. Se TrueLinks oversigt over fakturaformater.

 

TrueLink vil gerne hjælpe med, at motivere dine leverandører til at sende elektroniske fakturaer til din virksomhed, ved hjælp af et markedsføringskoncept. Se mere om vores leverandøraktivering.

 

 

 

 

Har du yderligere spørgsmål? 

 

Kontakt TrueLinks Kundecenter på telefon 79 30 78 33 eller send os en e-mail på kundecenter@truelink.dk

bottom of page