top of page

B2B fakturamodtagersupport 

 

Har du 10 eller flere inviterede B2B kunder, skal du betale fakturamodtagersupport. Fakturamodtagersupport dækker over alle omkostninger til support og hjælp af dine kunder i brugen af TrueLink til fakturamodtagelse.

 

 

 

 

 

 

Kr. 10,00 pr. tilmeldt kunde. Opkrævning sker kvartalsvis bagud.

Har du yderligere spørgsmål? 

 

Kontakt TrueLinks Kundecenter på telefon 79 30 78 33 eller send os en e-mail på kundecenter@truelink.dk

bottom of page