top of page

PERSONDATAPOLITIK - TRUELINK A/S

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

 

 

Vi er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os?

TrueLink A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

 

TrueLink A/S

Havneparken 1, 1, 7100 Vejle

CVR-nr.: 31 26 14 30

Telefon: 79 30 78 30

E-mailadresse: kundecenter@truelink.dk

 

 

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

 

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:

 

 • Formål: Hjælp til support og henvendelser

 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Navn, e-mailadresse og telefonnummer

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Der er tale om personoplysninger, som du selv indtaster på vores kontaktformular

 

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 3 måneder efter din henvendelse.

 

 

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende statiske data:

 

 • Formål: Til brug for optimering af vores hjemmeside indsamles statistiske data om brugen af hjemmesiden.

 • Hvilke data indsamles?:

  • IP-adresser og domæner besøgende kommer fra

  • Browser og styresystemer

  • Sider der vises – hvor ofte og hvornår

  • Links fra andre sites

 

 

Når du bruger TrueLink service hos os, behandles følgende personoplysninger: 

 

 • Formål: Forsendelse eller modtagelse af elektroniske dokumenter, som f.eks. fakturaer, ordrer, kataloger m.fl.

 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Almindelige personoplysninger på virksomhedens oprettede brugere i TrueLink, samt indhold i de afsendte eller modtagne dokumenter, hvor din virksomhed er dataansvarlig. Der henvises til Medlemsvilkår og Databehandleraftale på www.truelink.dk/medlemsvilkaar hhv. www.truelink.dk/databehandleraftale, som sikrer dine dokumenter i forhold til GDPR.

 

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Dokumentoplysning

Dette er 1’ste version af TrueLink A/S persondatapolitik skrevet den 11. maj 2018.

 

bottom of page