top of page

Fejlkode 1.3.8

Fejlbesked:

Fejl i elektronisk dokument - TrueLink 

Der er sket en fejl i forbindelse med afsendelse af et dokument. 

 

Fejlkode: 

1.3.8 

 

Fejlbesked: 

Unknown recipient (ean='', cvr='', otherId='', otherType='', id='') 

 

Eksempel:

 

Du får oplyst, hvilket CVR der er afsender af dokumentet.

 

Desuden får du oplyst dokumentets journal ID, som du kan anvende til opslag i dit TrueLink arkiv for afsendte dokumenter.

 

Eksempel:

 

CVR: 

31261430

 

Journal id: 

38373490

  

 

Årsag:

Identifikation af modtageren er ikke korrekt. Det kan være fejl i modtagerens CVR eller EAN, eller modtagerens identifikation mangler i det afsendte dokument.

 

Løsning:

Undersøg det CVR eller EAN du har identificret modtageren med. Dette skal være korrekt, og dokumentet skal sendes igen.

 

 

Fejlkode 1.3.10

Fejlbesked

Der er sket en fejl i forbindelse med afsendelse af et dokument.

 

Eksempel på fejlbesked:

Der er ikke koncernrelation eller overensstemmelse mellem den faktiske afsender og afsenderen i selve dokumentet. Dokument: Invoice. Faktiske afsender: clientID UNDEFINED, titel "Afsender navn" CVR 67009971. Afsenderen i dokumentet: titel Mediplant ApS, CVR 55297128.

 

Årsag:

Der er afsendt et dokument, hvor det CVR der er angivet for afsenderen i fakturafilen, ikke har nogen tilknytning til det TrueLink Klient ID som fysisk afsender selve faktura filen.

 

Løsning:

Kontakt TrueLink på Kundecenter@truelink.dk

 

Fejlkode 1.6.4.1

Fejlbesked

Fejl i elektronisk dokument - TrueLink 

Der er sket en fejl i forbindelse med afsendelse af et dokument.

 

Fejlkode: 

1.6.4.1

 

Fejlbesked: 

There are no more tickets in the account. (Sender ID: <1>, Receiver ID: <2>, Document type ID: <3>)

<1> Identifikation af afsenderen

 

<2> Internt afsender ID i TrueLink 

 

<3> Internt nummer i TrueLink der angiver dokumnettypen

 

Eksempel:

Du får oplyst, hvilket CVR der er afsender af dokumentet

Desuden får du oplyst dokumentets journal ID, som du kan anvende til opslag i dit TrueLink arkiv for afsendte dokumenter.

 

Eksempel:

CVR: 

31261430

 

Journal id: 

38373490

  

Årsag:

Der er ikke flere klip på din TrueLink konto og dit dokument kan derfor ikke afsendes.

 

Løsning:

Når du har købt klip, skal du gensende fakturaen fra dit faktureringssystem. 

 

Bemærk, at du kan modtage en e-mail fra TrueLink med påmindelse om, at du skal købe nye klip. Du bestemmer selv, hvor mange klip der skal være tilbbage på din konto, når den påmindelse sendes.

Spørg om hjælp til opsættelse at dette på kundecenter@truelink.dk

 

 

Fejlkode 1.6.5.1

Fejlbesked

Fejl i elektronisk dokument - TrueLink 

Der er sket en fejl i forbindelse med afsendelse af et dokument. 

 

Fejlkode: 

1.6.5.1 

 

Fejlbesked:

Sender number in the sent document is unknown to TrueLink. 

 

Eksempel:

Du får oplyst, hvilket CVR der er afsender af dokumentet, og hvilket format der er afsendt.

 

Desuden får du oplyst dokumentets journal ID, som du kan anvende til opslag i dit TrueLink arkiv for afsendte dokumenter.

 

Eksempel:

CVR: 

31261430

 

Journal id: 

38373490 

 

Format: 

OIOXML1.0

 

Årsag:

Den identifikation der er anvendt for afsender i dokumentet, er ikke kendt i TrueLink.

Dette sker som oftest, når der sendes et dokument, hvor afsenders CVR eller GLN ikke findes i TrueLink.

 

Årsagen kan også skyldes, at den TrueLink Klient der afsender, er oprettet med et andet firma, end det firma der afsender fakturaen.

 

Løsning:

Kontrollér hvilken afsender identifikation der er anvendt, i det dokumentet du afsender, og afstem om det tilhører, det firma du afsender fra.

 

Fejlkode 1.6.6

Fejlbesked

Fejl i elektronisk dokument - TrueLink 

Der er sket en fejl i forbindelse med afsendelse af et dokument.

 

Fejlkode: 

1.6.6

 

Fejlbesked: 

Cannot find ID: '5758005773245' of the type 'EAN' 

 

Eksempel:

Du får oplyst, hvilket CVR (eller EAN) der er afsender af dokumentet.

Desuden får du oplyst dokumentets journal ID, som du kan anvende til opslag i dit TrueLink arkiv for afsendte dokumenter.

 

Eksempel:

 

CVR: 

31261430

 

Journal id: 

38373490

  

Årsag:

Dokumentet afvises fordi der i dokumentet findes enten en modtager eller en afsender identifikation, som ikke er valid. Det kan enten være et CVR eller et EAN som ikke er validt.

 

Løsning:

Undersøg det ID du får opgivet under "Fejlbesked". Dette skal ændres til et korrekt validt ID, og du skal sende en nyt dokument.

 

Fejlkode 1.6.11

Fejlbesked

Fejl i elektronisk dokument - TrueLink 

Der er sket en fejl i forbindelse med afsendelse af et dokument. 

 

Fejlkode:

1.6.11

 

Fejlbesked: 

There is no subscription of customer with number <1> to supplier with memberId <2> for subtype with id <3>. Initial customer number is CVR. <4>

 

<1> Kundenr. i dit system. Det system som danner dokumentet.

 

<2> Internt afsender ID i TrueLink

 

<3> Internt nummer i TrueLink der angiver dokumenttypen

 

<4> Modtager identifikation sammensat af afsenders CVR og kundenr.

 

Eksempel:

Du får oplyst, hvilket CVR der er afsender af dokumentet.

Desuden får du oplyst dokumentets journal ID, som du kan anvende til opslag i dit TrueLink arkiv for afsendte dokumenter.

 

Eksempel:

CVR: 

31261430

 

Journal id: 

38373490

 

Årssag:

Fakturaen fejler, fordi din kunde ikke er korrekt inviteret i TrueLink.

 

Løsning:

Når du inviterer din kunder fra dit ERP system, skal du sikre dig at oplysninger om invitationen er sendt til TrueLink, og at din kunde har godkendt invitationen. Godkendelsen som din kunde returnerer, skal ligeledes være opdateret i dit ERP system, før du kan sende en faktura til kunden. Kontakt evt. din ERP leverandør, hvis du har brug for hjælp hertil.

 

Når relationen mellem dig som afsender og din kunde er bragt i orden, skal du sende din faktura igen.

 

Fejlkode 1.10.2

Fejlbesked

Fejl i elektronisk dokument - TrueLink 

Der er sket en fejl i forbindelse med afsendelse af et dokument.

 

Fejlkode: 

1.10.2

 

Fejlbesked: 

Error in schema validation of document 

 

Eksempel: 

Du får desuden oplyst, hvilket format der er afsendt samt dokumentets journal ID, som du kan anvende til opslag i dit TrueLink arkiv for afsendte dokumenter.

 

Eksempel:

Journal id: 

38360524

 

Format: 

SystemInvoice1.0 

 

Årsag:

Der er afsendt et dokument som ikke kan valideres. Årsagen er som oftest manglende indtastning af oplysninger i det system, der danner OIOXML dokumentet. Dokumentet kan enten være et format som ikke understøttes af TrueLink eller et mangelfuldt dokument.

 

Løsning:

Du kan validere dit OIOXML dokument på nedenstående link, og få detaljerede oplysninger om fejlen:

http://xmltools.oio.dk/oioonlinevalidator/

 

Du bør kontakte din It partner på dit økonomi/faktureringssystem

 

Fejlkode 1.10.3

Fejlbesked

Validation error

 

Format:

UtilityStatement2.0

 

Journal id:

Eksempel: 42842308

På din TrueLink konto under "Alle dokumenter", kan der søges på journal ID, for at finde den konkrete fil der er afvist.

 

Årsag:

Der er afsendt dokumentet UTS/Utility Statement, også kaldet forsyningsspecifikation. Dokumentet overholder ikke de krav der er til formatet. For at få en komplet oversigt over de fejl, der er i filen, kan det valideres på: http://www.oioubl.info/UTSvalidator

 

Løsning:

Fejlene der femkommer ved validering af filen skal rettes, og dokumentet skal sendes igen. En uddybende vejledning til brug af UTS findes på digitaliser.dk: http://digitaliser.dk/forum/2432709

 

 

Fejlkode 1.10.6

Fejlbesked

Fejl i elektronisk dokument - TrueLink 

Der er sket en fejl i forbindelse med afsendelse af et dokument. 

 

Fejlkode: 

1.10.6 

 

Fejlbesked: 

Error in validation of document. Cannot define type of OIOXML1.0 document, needed for validation, because XPath /Invoice/TypeCode/text() returned null. 

 

Eksempel:

Du får desuden oplyst, hvilket format der er afsendt samt dokumentets journal ID, som du kan anvende til opslag i dit TrueLink arkiv for afsendte dokumenter.

 

Eksempel:

Journal id: 

38360524 

 

Format: 

SystemInvoice1.0 

  

Årsag:

Dokumentet der er afsendt kan ikke valideres i forhold til de gældende regler for den dokumenttype, der er afsendt. Der kan enten være fejl i syntaxen i dokumentet, eller dokumentet kan være afsendt fra en forkert folder i TrueLink klienten. Eksempelvis skal OIOXML fakturaer og OIOUBL fakturaer sendes fra hver sin folder. Ligeledes har UTS dokumenter en specifik folder, der skal sendes fra.

 

Løsning:

Kontroller at dit dokument er afsendt fra korrekt folder i TrueLink klient folder strukturen. Kontroller at dit dokument er korrekt ved at validere det før afsendelse.

 

OIOUBL kan valideres på: http://www.oioubl.info/validator/default.aspx

 

OIOXML kan valideres på: http://xmltools.oio.dk/oioonlinevalidator/

 

Fejlkode 1.10.9

Fejlbesked

Dokumentet er afvist, da det ikke indeholder en dialog-profil. ApplicationResponse kan kun benyttes i sammenhæng med dialog-profiler.

 

Årsag:

Der er afsendt dokumentet ApplicationResponce også kaldet applikationsmeddelse. Dokumentet indeholder en NemHandelsProfil som ikke er en dialog profil, og profilen kan ikke anvendes i en ApplicationResponce.

 

Løsning

Når du sender faktura i OIOUBL-format til TrueLink, skal du sikre dig, at ApplicationResponce dokumentet indeholder en dialog profil, og at du er oprettet til at understøtte denne profil i TrueLink.

Fejlkode 1.12.1.1

Fejlbesked

Fejl i elektronisk dokument - TrueLink. Der er sket en fejl i forbindelse med afsendelse af et dokument.

 

Eksempel:

Fakturanr. 891231 fra leverandør med CVR-nr. 16314011 kan ikke afleveres, da den angivne modtager (EAN 5790000400454) er ukendt. 

 

Årsag:

Det EAN som fakturaen sendes til er enten ikke længere aktivt eller det findes ikke.

 

Løsning:

Som afsender skal du sikre dig, at det EAN/GLN nummer du anvender til at identificere modtageren med er korrekt. Du bør kontakte modtageren og få bekræftet hvilket EAN/GLN du skal anvende, og derefter sende en ny faktura med korrekt modtager identifikation.

Fejlkode 1.19.2

Fejlbesked

Leverandøren med nummer CVR. xxxxxxxx er inviteret af kunden med nummer CVR. yyyyyyyy til dokumenttypen PriceBookTTC, men leverandøren er ikke tilmeldt.

 

Journal id:

Eksempel: 42842308

På din TrueLink konto, under "Alle dokumenter" , kan der søges på journal ID, for at finde den konkrete fil der er afvist.

  

Årsag:

Der er afsendt en prisbog, hvori der er angivet et CVR som afsender. Dette CVR er ikke tilmeldt den kunde, som skal modtage prisbogen.

 

Løsning:

Kontakt din kunde og bed dem om at sende en invitation til TrueTrade Katalog, således at du kan tilmelde dig. Når du er tilmeldt, skal du sende prisbogen igen. 

 

Fejlkode 1.20.1

Fejlbesked

No attempt to deliver the document is done, since receiver <1> has no matching profile Procurement-BilSim-1.0 in NemHandel. More information at www.truelink.dk/fejl

 

<1>: Identifikation af modtageren, dvs. det EndPoint, der er anvendt i dokumentet

  

Årsag:

Dokumentet kan ikke afleveres til modtageren, da modtageren ikke er registreret i NemHandelsregistret med den profil som dokumentet indeholder. I dette tilfælde er det profilen profile Procurement-BilSim-1.0.

 

Løsning:

Dokumentet skal indeholde en profil som modtageren understøtter. I NemHandelsregistret kan du slå op, hvilke profiler modtageren understøtter.

Link til opslag: https://registration.nemhandel.dk/NemHandelRegisterWeb/public/participant/info 

 

Fejlkode 1.20.3

Fejlbesked

Sender <1> (<2>) does not support dialog profile <3> <4>, for more see www.truelink.dk/fejl

<1><2>: Identifikation af afsender

<3>: Profilen, der er anvendt i dokumentet

<4>: Rollen tilknyttet profilen i den aktuelle forsendelse.

 

Eksempel: 

Sender 12345678 (Firmaet A/S) does not support dialog profile Procurement-BilSim-1.0 SellerParty, for more see www.truelink.dk/fejl.

 

Årsag:

Dokumentet kan ikke afleveres til modtager af følgende årsag:

Der er anvendt en profil i dokumentet, som du som afsender ikke er registreret på i NemHandel registret.

 

Løsning:

Når du sender faktura i OIOUBL-format til TrueLink, skal du sikre dig, at du understøtter den profil, der anvendes i dokumentet. 

 

Hvis du ikke er oprettet i NemHandel registret, kan du kun sende fakturaer i OIOUBL indeholdende profilen ”urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0”.

 

Men kan du danne elektroniske rykkere i OIOUBL-format, eller ønsker du at imødekomme den offentlige myndigheds ønske om ”BilSim” dialog profil, så anbefaler TrueLink, at virksomheden oprettes i NemHandel registret og opsættes til modtagelse af dokumentet Applikationsmeddelelse. Ønsker du dette, så kan du kontakte kundecenter@truelink.dk  og få hjælp til dette. Oprettelse i NemHandel registret koster kr. 1.000 ekskl. moms.

  

Fejlkode 1.20.4

Fejlbesked

Profile <1> is supported by receiver (<2>) but OIOUBL document is invalid <3>. No attempt to deliver OIOXML is done, since receiver has no matching OIOXML profile. More information at www.truelink.dk/fejl

 

<1>: Profilen, der er anvendt i dokumentet

<2>: Identifikation af modtageren, dvs. det EndPoint, der er anvendt i dokumentet

<3>: Udsnit af valideringsfejlen i OIOUBL

 

Eksempel: 

 Fejlkode1.20.4: Profile Procurement-BilSim-1.0 is supported by receiver DK:CVR 12345678 but OIOUBL document is invalid([F-LIB022] PartyName/Name is mandatory if PartyIdentification/ID is not found). No attempt to deliver OIOXML is done, since receiver has no matching OIOXML profile. More information at www.truelink.dk/fejl.   

 

Årsag:

Dokumentet kan ikke afleveres til modtager af følgende årsag:

Modtageren er oprettet i NemHandelsregistret på den anvendte profil, men da OIOUBL dokumentet ikke er validt, kan det ikke afleveres som OIOUBL til modtager.

Da modtageren ikke har en anvendelig OIOXML profil, er dokumentet ikke forsøgt afleveret som OIOXML. 

 

Løsning:

Hvis du afleverer dokumentet i OIOUBL-format til TrueLink, skal du sikre dig, at det er validt. 

Brug http://www.oioubl.info/validator/default.aspx  til at tjekke dokumentets validitet.

 

Hvis du afleverer dokumentet i andet format end OIOUBL til TrueLink, skal du sikre dig, at du overholder reglerne for det format, du sender. Kontakt evt. TrueLink Kundecenter, hvis du har spørgsmål til vores konvertering fra dit format til OIOUBL.  

 

Profile <1> is supported by receiver (<2>) but OIOUBL document is invalid <3>. No attempt to deliver OIOXML is done, since receiver has no matching OIOXML profile. More information at www.truelink.dk/fejl

 

<1>: Profilen, der er anvendt i dokumentet

<2>: Identifikation af modtageren, dvs. det EndPoint, der er anvendt i dokumentet

<3>: Udsnit af valideringsfejlen i OIOUBL

 

Eksempel: 

 Fejlkode1.20.4: Profile Procurement-BilSim-1.0 is supported by receiver DK:CVR 12345678 but OIOUBL document is invalid([F-LIB022] PartyName/Name is mandatory if PartyIdentification/ID is not found). No attempt to deliver OIOXML is done, since receiver has no matching OIOXML profile. More information at www.truelink.dk/fejl.   

Årsag:

Dokumentet kan ikke afleveres til modtager af følgende årsag:

Modtageren er oprettet i NemHandelsregistret på den anvendte profil, men da OIOUBL dokumentet ikke er validt, kan det ikke afleveres som OIOUBL til modtager.

Da modtageren ikke har en anvendelig OIOXML profil, er dokumentet ikke forsøgt afleveret som OIOXML. 

 

Løsning:

Hvis du afleverer dokumentet i OIOUBL-format til TrueLink, skal du sikre dig, at det er validt. 

Brug http://www.oioubl.info/validator/default.aspx  til at tjekke dokumentets validitet.

 

Hvis du afleverer dokumentet i andet format end OIOUBL til TrueLink, skal du sikre dig, at du overholder reglerne for det format, du sender. Kontakt evt. TrueLink Kundecenter, hvis du har spørgsmål til vores konvertering fra dit format til OIOUBL.  

 

Fejlkode 1.20.5

Fejlbesked

Profile <1> is not supported by receiver <2 >. Another OIOUBL profile is matching, but OIOUBL document is invalid<3>. No attempt to deliver OIOXML is done, since receiver has no matching OIOXML profile. More information at www.truelink.dk/fejl.

 

<1>: Profilen, der er anvendt i dokumentet

<2>: Identifikation af modtageren, dvs. det EndPoint, der er anvendt i dokumentet

<3>: Udsnit af valideringsfejlen i OIOUBL

 

Eksempel: 

 Fejlkode 1.20.5: Profile Procurement-BilSim-1.0 is not supported by receiver (DK:CVR 12345678). Another OIOUBL profile is matching, but OIOUBL document is invalid([F-LIB022] PartyName/Name is mandatory if PartyIdentification/ID is not found). No attempt to deliver OIOXML is done, since receiver has no OIOXML profile. More information at www.truelink.dk/fejl.   

 

Årsag:

Dokumentet kan ikke afleveres til modtager af følgende årsag:

Modtageren er oprettet i NemHandelsregistret men ikke på den anvendte profil. Modtageren har en anden anvendelig OIOUBL profil, men da OIOUBL dokumentet ikke er validt, kan det ikke afleveres som OIOUBL til modtager.

Da modtageren ikke har en anvendelig OIOXML profil, er dokumentet ikke forsøgt afleveret som OIOXML i stedet. 

 

Løsning:

Hvis du afleverer dokumentet i OIOUBL-format til TrueLink, skal du sikre dig, at det er validt. 

Brug http://www.oioubl.info/validator/default.aspx  til at tjekke dokumentets validitet.

 

Hvis du afleverer dokumentet i andet format end OIOUBL til TrueLink, skal du sikre dig, at du overholder reglerne for det format, du sender. Kontakt evt. TrueLink Kundecenter, hvis du har spørgsmål til vores konvertering fra dit format til OIOUBL.  

 

Fejlkode 1.20.6

Fejlbesked

Profile <1> is supported by receiver <2> but OIOUBL document is invalid <3>. An OIOXML profile is available, but OIOXML document is also invalid<4>. More information at www.truelink.dk/fejl

 

<1>: Profilen, der er anvendt i dokumentet

<2>: Identifikation af modtageren, dvs. det EndPoint, der er anvendt i dokumentet

<3>: Udsnit af valideringsfejlen i OIOUBL

<4>: Udsnit af valideringsfejlen i OIOXML

 

Eksempel: 

 Fejlkode 1.20.6: Profile Procurement-BilSim-1.0 is supported by receiver (DK:CVR 12345678) but OIOUBL document is invalid([F-LIB022] PartyName/Name is mandatory if PartyIdentification/ID is not found). An OIOXML profile is available, but OIOXML document is also invalid. More information at www.truelink.dk/fejl   

 

Årsag:

Dokumentet kan ikke afleveres til modtager af følgende årsag:

Modtageren er oprettet i NemHandelsregistret på den anvendte profil, men da OIOUBL dokumentet ikke er validt, kan det ikke afleveres som OIOUBL til modtager.

Modtageren har en OIOXML profil, og TrueLink har derfor forsøgt at nedkonvertere dokumentet til OIOXML, men der kan ikke dannes validt OIOXML. 

 

Løsning:

Hvis du afleverer dokumentet i OIOUBL-format til TrueLink, skal du sikre dig, at det er validt. 

Brug http://www.oioubl.info/validator/default.aspx til at tjekke dokumentets validitet.

 

Hvis du afleverer dokumentet i andet format end OIOUBL til TrueLink, skal du sikre dig, at du overholder reglerne for det format, du sender. Kontakt evt. TrueLink Kundecenter, hvis du har spørgsmål til vores konvertering fra dit format til OIOUBL. 

Fejlkode 1.20.7

Fejlbesked

Profile <1> is not supported by receiver <2> . An OIOXML profile is available, but OIOXML document is invalid <3>. More information at www.truelink.dk/fejl

 

<1>: Profilen, der er anvendt i dokumentet

<2>: Identifikation af modtageren, dvs. det EndPoint, der er anvendt i dokumentet

<3>: Udsnit af valideringsfejlen i OIOXML

 

Eksempel:

Fejlkode 1.20.7: Profile Procurement-BilSim-1.0 is not supported by receiver (DK:CVR 12345678). An OIOXML profile is available, but OIOXML document is invalid(Failed to validate document : cvc-enumeration-valid: Value '3333' is not facet-valid with respect to enumeration '[null, 01, 04, 15, 71, 73, 75]'. It must be a value from the enumeration). More information at www.truelink.dk/fejl.   

Årsag:

Dokumentet kan ikke afleveres til modtager af følgende årsag:

Modtageren er oprettet i NemHandelsregistret men ikke på den anvendte profil, og der findes ikke andre anvendelige OIOUBL profiler.

Modtageren har en OIOXML profil, og TrueLink har derfor forsøgt at nedkonvertere dokumentet til OIOXML, men der kan ikke dannes validt OIOXML. 

 

Løsning:

Hvis du afleverer dokumentet i OIOUBL-format til TrueLink, skal du sikre dig, at det er validt. 

Brug http://www.oioubl.info/validator/default.aspx  til at tjekke dokumentets validitet.

 

Hvis du afleverer dokumentet i andet format end OIOUBL til TrueLink, skal du sikre dig, at du overholder reglerne for det format, du sender. Kontakt evt. TrueLink Kundecenter, hvis du har spørgsmål til vores konvertering fra dit format til OIOUBL. 

 

Fejlkode 1.20.8

Fejlbesked

Profile <1> is not supported by receiver<2>. Another OIOUBL profile is matching, but OIOUBL document is invalid<3>. An OIOXML profile is available, but OIOXML document is also invalid<4>. More information at www.truelink.dk/fejl.

 

<1>: Profilen, der er anvendt i dokumentet

<2>: Identifikation af modtageren, dvs. det EndPoint, der er anvendt i dokumentet

<3>: Udsnit af valideringsfejlen i OIOUBL

<4>: Udsnit af valideringsfejlen i OIOXML

 

Eksempel: 

 Fejlkode 1.20.8: Profile Procurement-BilSim-1.0 is not supported by receiver (DK:CVR 12345678). Another OIOUBL profile is matching, but OIOUBL document is invalid([F-LIB022] PartyName/Name is mandatory if PartyIdentification/ID is not found). An OIOXML profile is available, but OIOXML document is also invalid. More information at www.truelink.dk/fejl. 

  

Årsag:

Modtageren er oprettet i NemHandelsregistret men ikke på den anvendte profil. Modtageren har en anden anvendelig OIOUBL profil, men da OIOUBL dokumentet ikke er validt, kan det ikke afleveres som OIOUBL til modtager.

Modtageren har en OIOXML profil, og TrueLink har derfor forsøgt at nedkonvertere dokumentet til OIOXML, men der kan ikke dannes validt OIOXML. 

 

Løsning:

Hvis du afleverer dokumentet i OIOUBL-format til TrueLink, skal du sikre dig, at det er validt. 

Brug http://www.oioubl.info/validator/default.aspx til at tjekke dokumentets validitet.

 

Hvis du afleverer dokumentet i andet format end OIOUBL til TrueLink, skal du sikre dig, at du overholder reglerne for det format, du sender. Kontakt evt. TrueLink Kundecenter, hvis du har spørgsmål til vores konvertering fra dit format til OIOUBL. 

 

 

Fejlkode 1.20.9

Fejlbesked

Profile <1> is not supported by receiver<2> and no other matching profile is found. More information at www.truelink.dk/fejl.

 

<1>: Profilen, der er anvendt i dokumentet

<2>: Identifikation af modtageren, dvs. det EndPoint, der er anvendt i dokumentet

 

Eksempel:

Fejlkode 1.20.9: Profile Procurement-BilSim-1.0 is not supported by receiver (DK:CVR 12345678) and no other matching profile is found. More information at www.truelink.dk/fejl.   

 

Årsag:

Modtageren er oprettet i NemHandelsregistret men ikke på den anvendte profil, og der findes ikke andre profiler, der også understøttes af afsender.

 

Løsning:

Hvis du afleverer dokumentet i OIOUBL-format til TrueLink:

Undersøg hvilke profiler, fakturamodtageren er oprettet på i NemHandelsregistret. 

 

Hvis du som afsender har mulighed for at understøtte en af modtagerens profiler, kan du vælge at blive oprettet på denne profil i NemHandelsregistret”. Du skal så fremover angive denne profil i OIOUBL dokumentet til netop denne fakturamodtager.

 

Alternativt kan du kontakte din fakturamodtager og oplyse, at du som fakturaafsender ikke har mulighed for at opfylde hans nuværende krav til elektronisk dokumentudveksling.

 

Hvis du afleverer dokumentet i andet format end OIOUBL til TrueLink, skal du kontakte din fakturamodtager og oplyse, at du som fakturaafsender ikke har mulighed for at opfylde hans nuværende krav til elektronisk dokumentudveksling.

 

Fejlkode 1.20.10

Fejlbesked

OIOXML is supported by receiver<1> but OIOXML document is invalid<2>. No attempt to deliver OIOUBL is done, since receiver has no matching OIOUBL profile. More information at www.truelink.dk/fejl.

 

<1>: Identifikation af modtageren, dvs. det EndPoint, der er anvendt i dokumentet

<2>: Udsnit af valideringsfejlen i OIOXML

 

Eksempel:

Fejlkode 1.20.10: OIOXML is supported by receiver (DK:CVR 12345678) but OIOXML document is invalid(Failed to validate document : cvc-enumeration-valid: Value '3333' is not facet-valid with respect to enumeration '[null, 01, 04, 15, 71, 73, 75]'. It must be a value from the enumeration). No attempt to deliver OIOUBL is done, since receiver has no matching OIOUBL profile. More information at www.truelink.dk/fejl.   

 

Årsag:

Dokumentet kan ikke afleveres til modtager af følgende årsag:

Modtageren er oprettet i NemHandelsregistret til at kunne modtage OIOXML, men da OIOXML dokumentet ikke er validt, kan det ikke afleveres som OIOXML til modtager.

Da modtageren ikke har en anvendelig OIOUBL profil, er dokumentet ikke forsøgt afleveret som OIOUBL i stedet. 

 

Løsning:

Du skal sikre dig, at dit OIOXML dokument er validt. 

Brug http://xmltools.oio.dk/oioonlinevalidator/  og http://xmltools.oio.dk/oioonlinevalidator/beregn.aspx  (vælg ”Ny beregningsmodel) til at tjekke dokumentets validitet.

Fejlkode 1.20.11

Fejlbesked

OIOXML is supported by receiver<1> but OIOXML document is invalid<2>. An OIOUBL profile is matching, but OIOUBL document is also invalid<3>. More information at www.truelink.dk/fejl  

<1>: Identifikation af modtageren

<2>: Udsnit af valideringsfejlen i OIOXML

<3>: Udsnit af valideringsfejlen i OIOUBL

 

Eksempel:

Fejlkode 1.20.11: OIOXML is supported by receiver (DK:CVR 12345678) but OIOXML document is invalid(Failed to validate document : cvc-enumeration-valid: Value '3333' is not facet-valid with respect to enumeration '[null, 01, 04, 15, 71, 73, 75]'. It must be a value from the enumeration). An OIOUBL profile is matching, but OIOUBL document is also invalid. More information at www.truelink.dk/fejl. 

  

Årsag:

Dokumentet kan ikke afleveres til modtager af følgende årsag:

Modtageren er oprettet i NemHandelsregistret til at kunne modtage OIOXML, men da OIOXML dokumentet ikke er validt, kan det ikke afleveres som OIOXML til modtager.

Modtageren har en anvendelig OIOUBL profil, og TrueLink har derfor forsøgt at konvertere dokumentet til OIOUBL, men der kan ikke dannes validt OIOUBL. 

 

Løsning:

Du skal sikre dig, at dit OIOXML dokument er validt. 

Brug http://xmltools.oio.dk/oioonlinevalidator/  og http://xmltools.oio.dk/oioonlinevalidator/beregn.aspx  

(vælg ”Ny beregningsmodel) til at tjekke dokumentets validitet.

 

 

Læs mere om, hvad du også bør tjekke i din OIOXML

 

 

Fejlkode 1.20.12

Fejlbesked

OIOXML is supported by receiver<1> but OIOXML document is invalid<2>. No attempt to deliver OIOUBL is done, since OIOXML contains utility specification (FSV). More information at www.truelink.dk/fejl.

<1>: Identifikation af modtageren

<2>: Udsnit af valideringsfejlen i OIOXML

 

Eksempel:

Fejlkode 1.20.12: OIOXML is supported by receiver (DK:CVR 12345678) but OIOXML document is invalid(Failed to validate document : cvc-enumeration-valid: Value '3333' is not facet-valid with respect to enumeration '[null, 01, 04, 15, 71, 73, 75]'. It must be a value from the enumeration). No attempt to deliver OIOUBL is done, since OIOXML contains utility specification (FSV). More information at www.truelink.dk/fejl

  

Årsag:

Dokumentet kan ikke afleveres til modtager af følgende årsag:

Modtageren er oprettet i NemHandelsregistret til at kunne modtage OIOXML, men da OIOXML dokumentet ikke er validt, kan det ikke afleveres som OIOXML til modtager.

Da OIOXML dokumentet indeholder forsyningsspecifikation (FSV), er det ikke forsøgt afleveret som OIOUBL, da specifikationen så vil gå tabt.

 

Løsning:

Du skal sikre dig, at dit OIOXML dokument er validt. 

Brug http://xmltools.oio.dk/oioonlinevalidator / og http://xmltools.oio.dk/oioonlinevalidator/beregn.aspx  (vælg ”Ny beregningsmodel) til at tjekke dokumentets validitet.

 

Fejlkode 1.20.13

Fejlbesked

OIOXML is not supported by receiver<1>. An OIOUBL profile is matching, but OIOUBL document is invalid<2>. More information at www.truelink.dk/fejl.

<1>: Identifikation af modtageren

<2>: Udsnit af valideringsfejlen i OIOUBL

 

Eksempel: 

 Fejlkode1.20.13: OIOXML is not supported by receiver (DK:CVR 12345678). An OIOUBL profile is matching, but OIOUBL document is invalid([F-LIB022] PartyName/Name is mandatory if PartyIdentification/ID is not found). More information at www.truelink.dk/fejl.   

 

Årsag:

Dokumentet kan ikke afleveres til modtager af følgende årsag:

Modtageren er ikke oprettet i NemHandelsregistret til at kunne modtage OIOXML.

Modtageren har en anvendelig OIOUBL profil, og TrueLink har derfor forsøgt at konvertere dokumentet til OIOUBL, men der kan ikke dannes validt OIOUBL. 

 

Løsning:

Du skal sikre dig, at dit OIOXML dokument er validt. 

Brug http://xmltools.oio.dk/oioonlinevalidator / og http://xmltools.oio.dk/oioonlinevalidator/beregn.aspx

 (vælg ”Ny beregningsmodel) til at tjekke dokumentets validitet.

 

Læs mere om, hvad du også bør tjekke i din OIOXML 

 

Fejlkode 1.20.14

Fejlbesked

OIOXML is not supported by receiver<1>. No attempt to deliver OIOUBL is done, since OIOXML contains utility specification (FSV). More information at www.truelink.dk/fejl.

<1>: Identifikation af modtageren

 

Eksempel: 

 Fejlkode1.20.14: OIOXML is not supported by receiver (DK:CVR 12345678). No attempt to deliver OIOUBL is done, since OIOXML contains utility specification (FSV). More information at www.truelink.dk/fejl. 

  

Årsag:

Dokumentet kan ikke afleveres til modtager af følgende årsag:

Modtageren er ikke oprettet i NemHandelsregistret til at kunne modtage OIOXML.

Da OIOXML dokumentet indeholder forsyningsspecifikation (FSV), er det ikke forsøgt afleveret som OIOUBL, da specifikationen så vil gå tabt.

 

Løsning:

Såfremt du ikke er i stand til at danne faktura og forsyningsspecifikationen i OIOUBL-format, er eneste mulighed at vedhæfte specifikationen som et bilag (i TIFF format) til OIOXML fakturaen, eller fremsende specifikationen ad anden ”kanal” til fakturamodtager.

 

 

 

Fejlkode 1.20.15

Fejlbesked

Profile <1> is supported by receiver<2> but OIOUBL document is invalid<3>([F-LIB022] PartyName/Name is mandatory if PartyIdentification/ID is not found). More information at www.truelink.dk/fejl.

 

<1>: Profilen, der er anvendt i dokumentet

<2>: Identifikation af modtageren, dvs. det EndPoint, der er anvendt i dokumentet

<3>: Udsnit af valideringsfejlen i OIOUBL

 

Eksempel:

Fejlkode 1.20.15: Profile Procurement-BilSim-1.0 is supported by receiver (DK:CVR 12345678) but OIOUBL document is invalid([F-LIB022] PartyName/Name is mandatory if PartyIdentification/ID is not found). More information at www.truelink.dk/fejl. 

  

Årsag:

Dokumentet kan ikke afleveres til modtager af følgende årsag:

Modtageren er oprettet i NemHandel registret på den anvendte profil, men da OIOUBL dokumentet ikke er validt, kan det ikke afleveres som OIOUBL til modtager.

 

Løsning:

Hvis du afleverer dokumentet i OIOUBL-format til TrueLink, skal du sikre dig, at det er validt. 

Brug http://www.oioubl.info/validator/default.aspx til at tjekke dokumentets validitet.

 

Hvis du afleverer dokumentet i andet format end OIOUBL til TrueLink, skal du sikre dig, at du overholder reglerne for det format, du sender. Kontakt evt. TrueLink Kundecenter, hvis du har spørgsmål til vores konvertering fra dit format til OIOUBL. 

  

 

Fejlkode 1.20.16

Fejlbesked

Profile <1> is not supported by receiver<2>. Another OIOUBL profile is matching, but OIOUBL document is invalid<3>. More information at www.truelink.dk/fejl.

<1>: Profilen, der er anvendt i dokumentet

<2>: Identifikation af modtageren, dvs. det EndPoint, der er anvendt i dokumentet

<3>: Udsnit af valideringsfejlen i OIOUBL

 

Eksempel:

Fejlkode 1.20.16: Profile Procurement-BilSim-1.0 is not supported by receiver (DK:CVR 12345678). Another OIOUBL profile is available, but OIOUBL document is invalid ([F-LIB022] PartyName/Name is mandatory if PartyIdentification/ID is not found). More information at www.truelink.dk/fejl.   

 

Årsag:

Dokumentet kan ikke afleveres til modtager af følgende årsag:

Modtageren er oprettet i NemHandel registret men ikke på den anvendte profil. Modtageren har en anden anvendelig OIOUBL profil, men da OIOUBL dokumentet ikke er validt, kan det ikke afleveres som OIOUBL til modtager.

 

Løsning:

Hvis du afleverer dokumentet i OIOUBL-format til TrueLink, skal du sikre dig, at det er validt. 

Brug http://www.oioubl.info/validator/default.aspx til at tjekke dokumentets validitet.

 

Hvis du afleverer dokumentet i andet format end OIOUBL til TrueLink, skal du sikre dig, at du overholder reglerne for det format, du sender. Kontakt evt. TrueLink Kundecenter, hvis du har spørgsmål til vores konvertering fra dit format til OIOUBL. 

  

 

Fejlkode 1.20.17

Fejlbesked

profile is found. More information at www.truelink.dk/fejl.

<1>: Profilen, der er anvendt i dokumentet

<2>: Identifikation af modtageren, dvs. det EndPoint, der er anvendt i dokumentet

 

Eksempel:

Fejlkode 1.20.17: Profile Procurement-BilSim-1.0 is not supported by receiver (DK:CVR 12345678) and no other matching profile is found. More information at www.truelink.dk/fejl.   

 

Årsag:

Modtageren er oprettet i NemHandel registret men ikke på den anvendte profil, og der findes ikke andre profiler, der også understøttes af afsender.

 

Løsning:

Hvis du afleverer dokumentet i OIOUBL-format til TrueLink:

Undersøg hvilke profiler, fakturamodtageren er oprettet på i NemHandel registret. 

 

Hvis du som afsender har mulighed for at understøtte en af modtagerens profiler, kan du vælge at blive oprettet på denne profil i NemHandel registret. Du skal så fremover angive denne profil i OIOUBL dokumentet til netop denne fakturamodtager.

 

 

Alternativt kan du kontakte din fakturamodtager og oplyse, at du som fakturaafsender ikke har mulighed for at opfylde hans nuværende krav til elektronisk dokumentudveksling.

 

Hvis du afleverer dokumentet i andet format end OIOUBL til TrueLink, skal du kontakte din fakturamodtager og oplyse, at du som fakturaafsender ikke har mulighed for at opfylde hans nuværende krav til elektronisk dokumentudveksling.

 

 

Fejlkode 1.20.18

Fejlbesked

OIOXML is not supported by receiver <1>. No attempt to deliver OIOUBL is done, since receiver has no matching OIOUBL profile. More information at www.truelink.dk/fejl.

<1>: Identifikation af modtageren

 

Eksempel:

Fejlkode 1.20.18: OIOXML is not supported by receiver (DK:CVR 12345678). No attempt to deliver OIOUBL is done, since receiver has no matching OIOUBL profile. More information at www.truelink.dk/fejl.  

  

Årsag:

Dokumentet kan ikke afleveres til modtager af følgende årsag:

Modtageren er ikke oprettet i NemHandel registret til at kunne modtage OIOXML.

Da modtageren ikke har en anvendelig OIOUBL profil, er dokumentet ikke forsøgt afleveret som OIOUBL. 

 

Løsning:

Hvis du afleverer dokumentet i OIOUBL-format til TrueLink:

Undersøg hvilke profiler, fakturamodtageren er oprettet på i NemHandel registret.  

 

Hvis du som afsender har mulighed for at understøtte en af modtagerens profiler, kan du vælge at blive oprettet på denne profil i NemHandel registret. Du skal så fremover angive denne profil i OIOUBL dokumentet til netop denne fakturamodtager.

 

Alternativt kan du kontakte din fakturamodtager og oplyse, at du som fakturaafsender ikke har mulighed for at opfylde hans nuværende krav til elektronisk dokumentudveksling.

 

Hvis du afleverer dokumentet i andet format end OIOUBL til TrueLink, skal du kontakte din fakturamodtager og oplyse, at du som fakturaafsender ikke har mulighed for at opfylde hans nuværende krav til elektronisk dokumentudveksling.

Fejlkode 1.20.20

Fejlbesked

Document is rejected to be sent because of failed NemHandel validation
 

Årsag:
Dokumentet kan ikke afleveres til modtager, da der er opstået en fejl under TrueLinks interne NemHandel validering.

 

Løsning:
Hvis du afleverer dokumentet i OIOUBL-format til TrueLink, skal du sikre dig, at det er validt.Brug http://www.oioubl.info/validator/default.aspx  til at tjekke dokumentets validitet.

 

Hvis du afleverer dokumentet i OIOXML-format til TrueLink, skal du sikre dig, at det er validt.Brug http://xmltools.oio.dk/oioonlinevalidator/  
og http://xmltools.oio.dk/oioonlinevalidator/beregn.aspx (vælg "Ny beregningsmodel) til at tjekke dokumentets validitet.

 

Læs mere om, hvad du også bør tjekke i din OIOXML.

 

Hvis du afleverer dokumentet i andet format end OIOXML og OIOUBL til TrueLink, skal du sikre dig, at du overholder reglerne for det format, du sender.

 

Hvis dit dokument er validt jf. ovenstående, så kontakt TrueLink Kundecenter for at få hjælp til at afklare problemet.

Fejlkode 1.20.24

Fejlbesked

Profile <1> in document is unknown in TrueLink. No attempt to find other matching profile is done.
 

<1> = Profilen, der er anvendt i dokumentet
 

Eksempel:
 

Årsag:
I det afsendte dokument er der anvendt en NemHandelsprofil som ikke er kendt i TrueLink NemHandel.
 

Løsning:
Når du sender en ordre/ordrebekræftelse i OIOUBL-format til TrueLink, skal du sikre dig, at du anvender en NemHandelsprofil i dit dokument, som er kendt i TrueLink, og at du evt. er oprettet til at understøtte denne profil i TrueLink NemHandel.
 

Kontakt TrueLink Kundecenter på truelink@kundecenter.dk og få rådgivning om, hvilke muligheder du har for at sende ordre/ordrebekræftelse i OIOUBL-format via TrueLink.
 

Fejlkode 1.20.25

Fejlbesked

Profile <1> can't be used for this document type by OIOUBL standard. No attempt to find other matching profile is done.
 

<1> = Profilen, der er anvendt i dokumentet.
 

Eksempel:
 

Årsag:
I det afsendte dokument er der anvendt en NemHandelsprofil, som ikke kan anvendes i OIOUBL ordrer/ordrebekræftelser.
 

Løsning:
Når du sender en ordre/ordrebekræftelse i OIOUBL-format til TrueLink, skal du sikre dig, at du anvender korrekt NemHandelsprofil i dit dokument, og at du evt. er oprettet til at understøtte denne profil i TrueLink NemHandel.
 

Kontakt TrueLink Kundecenter på truelink@kundecenter.dk og få rådgivning om, hvilke muligheder du har for at sende ordre/ordrebekræftelse i OIOUBL-format via TrueLink.
 

Fejlkode 1.20.26

Fejlbesked

Sender does not support dialog profile <1>. No attempt to find other matching profile is done.
 

<1> = Profilen, der er anvendt i dokumentet
 

Eksempel:
 

Årsag:
I det afsendte dokument er der anvendt en NemHandelsprofil, som du ikke er oprettet med i TrueLink NemHandel.
 

Løsning:
Når du sender en ordre/ordrebekræftelse i OIOUBL-format til TrueLink, skal du sikre dig, at du er oprettet til at understøtte den anvendte profil i TrueLink NemHandel.
 

Kontakt TrueLink Kundecenter på truelink@kundecenter.dk  og få rådgivning om, hvilke muligheder du har for at sende ordre/ordrebekræftelse i OIOUBL-format via TrueLink.

Fejlkode 1.20.27

Fejlbesked

Dialog profile <1> is supported by sender, but not supported by receiver. No attempt to find other matching profile is done.
 

<1> = Profilen, der er anvendt i dokumentet
 

Eksempel:
 

Årsag:
I det afsendte dokument er der anvendt en NemHandelsprofil, som ikke er understøttet af modtageren.
 

Løsning:
Når du sender en ordre/ordrebekræftelse i OIOUBL-format til TrueLink, skal du sikre dig, at den profil du anvender i dit dokument er understøttet af modtageren.

I NemHandelsregisteret kan du lave et opslag på det GLN eller CVR nummer du sender til, og se hvilke NemHandelsprofiler der understøttes.
 

Link til opslag: https://registration.nemhandel.dk/NemHandelRegisterWeb/public/participant/info
 

Har du brug for rådgivning om, hvilke muligheder du har for at sende ordre/ordrebekræftelse i OIOUBL-format via TrueLink, kan du kontakte TrueLink Kundecenter på truelink@kundecenter.dk.

Fejlkode 1.20.28

Fejlbesked

Non-dialog profile <1> is not supported by receiver. No attempt to find other matching profile is done.

 

<1> = Profilen, der er anvendt i dokumentet

 

Eksempel:
 

Årsag:
I det afsendte dokument er der anvendt en NemHandelsprofil, som ikke er understøttet af modtageren.
 

Løsning:
Når du sender en ordre/ordrebekræftelse i OIOUBL-format til TrueLink, skal du sikre dig, at den profil du anvender i dit dokument er understøttet af modtageren.

I NemHandelsregisteret kan du lave et opslag på det GLN eller CVR nummer du sender til, og se hvilke NemHandelsprofiler der understøttes.
 

Link til opslag: https://registration.nemhandel.dk/NemHandelRegisterWeb/public/participant/info

 

Har du brug for rådgivning om, hvilke muligheder du har for at sende ordre/ordrebekræftelse i OIOUBL-format via TrueLink, kan du kontakte TrueLink Kundecenter på truelink@kundecenter.dk.
 

Please reload

Fejlmeddelelser 

På denne side kan du finde en oversigt over fejlmeddelelser, du kan modtage, hvis der er fejl i de dokumenter, du afsender via TrueLink. For hver fejlkode er der beskrevet en årsag til fejlen samt en løsning.

 

Herudover kan følgende links være nyttige:

 

bottom of page