top of page

e-fakturaer til Sverige

 

Fra april 2019 modtager mange svenske offentlige myndigheder fakturaer i PEPPOL BIS format. PEPPOL BIS format kan være PEPPOL BIS 2 (også betegnet SVEFAK2) eller PEPPOL BIS 3. Fakturaerne udveksles via det europæiske PEPPOL netværk, som TrueLink har forbindelse til.

 

TrueLink kan modtage din e-faktura i OIOUBL eller PEPPOL BIS format, hvor TrueLink står for transformation og forsendelse via PEPPOL netværket af dokumentet til den svenske modtager.

 

Tjek om din svenske kunde er registreret i PEPPOL registret og derved benytter PEPPOL BIS formater. Det gør du lettes på dette link.

 

 

Nogle offentlige myndigheder og også mange private virksomheder modtager fortsat i det gamle SVEFAK format (Ikke SVEFAK2). Her har TrueLink samarbejdspartnere, der via egne netværk kan nå disse kunder, som fortsat benytter det gamle SVEFAK format. Også disse egne netværk har TrueLink forbindelse til.

 

TrueLink kan modtage din e-faktura i OIOUBL eller OIOXML format, og via vores samarbejdspartnere kan vi sende og konvertere fakturaen til den svenske modtager.

 

 

 

Sådan kommer du i gang med at sende til svenske kunder

 

Som leverandør skal du naturligvis være oprettet som medlem på TrueLink, hvilket er gratis. Er der tale om en svensk virksomhed, skal du oprette dig som medlem på TrueLink med dit organisationsnummer.

 

Er din svenske kunde registreret i PEPPOL og ønsker du at benytte TrueLink Tast-selv, er du nu klar til at indtaste og sende din faktura, blot du har købt fakturaklip. Der kræves ingen yderligere opsætning.

 

Ønsker du at sende din e-faktura fra dit økonomisystem, skal du kontakte TrueLink Kundecenter for information om, hvordan indholdet af din OIOUBL faktura skal være, for at den kan konverteres til det svenske format.

 

 

 

Økonomi

 

Er din svenske kunde at finde i PEPPOL registret?

 

Det er muligt at sende til en svensk kunde, som er i PEPPOL registret, ved brug af TrueLink Tast-selv.

 

Hvis du skal sende fra dit økonomisystem, er der en opstartspris på kr. 2.000 ekskl. moms for at komme i gang med at fakturere svenske kunder direkte fra dit økonomisystem. Der er ingen tilslutningsafgift pr. kunde.

 

Prisen dækker assistance til at udfylde OIOUBL fakturaen korrekt jf. vores dokumentation, så TrueLink kan konvertere fakturaen til et PEPPOL BIS format.

 

Du bør være opmærksom på, at der kan være omkostninger til ændring af dit eget e-fakturaformat, f.eks. hvis modtageren stiller specifikke krav om oplysninger på fakturaen, eller til angivelse af afsender og modtager identifikationer. Ændringer i dit eget fakturaformat skal foretages af din ERP- leverandør.

 

Har du brug for assistance til f.eks. fremsendelse af testfakturaer, afregnes dette efter medgået tid.

 

-ooooooooooo-

 

Er din svenske kunde IKKE at finde i PEPPOL registret?

 

Det kan være muligt at sende til en svensk kunde, som IKKE er i PEPPOL registret, ved brug af TrueLink Tast-selv. Du skal bare kontakte TrueLink Kundecenter og spørge om kundens GLN nummer kan modtages ved brug af TrueLink. Findes Kunden ikke i TrueLink kan vi kontakte en partner og tilslutte denne kunde mod en tilslutningsafgift nedenfor.

 

Hvis du skal sende fra dit økonomisystem, er der en opstartspris på kr. 2.000 ekskl. moms for at komme i gang med at fakturere direkte fra dit økonomisystem til svenske kunder, der IKKE er i PEPPOL registret.

 

Prisen dækker assistance til at udfylde OIOUBL fakturaen korrekt jf. vores dokumentation, så TrueLink kan konvertere fakturaen til det gamle SVEFAK format.

 

Der er en tilslutningsafgift på kr. 500 pr. svensk kunde, som IKKE er i PEPPOL registret og som ikke findes på en partner i TrueLink. Kontakt TrueLink Kundecenter for at få denne svenske kunde tilsluttet igennem TrueLink.

 

Tilslutningsafgiften dækker undersøgelse af modtagerens krav til modtagelsesformatet, krav til angivelse af afsender og modtager identiteter, hvilken af vores samarbejdspartnere den svenske kunde har en udvekslingsaftale med, samt tilslutning til denne samarbejdspartner.

 

Du bør være opmærksom på, at der kan være omkostninger til ændring af dit eget e-fakturaformat, f.eks. hvis modtageren stiller specifikke krav om oplysninger på fakturaen, eller til angivelse af afsender og modtager identifikationer. Ændringer i dit eget fakturaformat skal foretages af din ERP-leverandør.

 

Har du brug for assistance til f.eks. fremsendelse af testfakturaer, afregnes dette efter medgået tid.

 

 

 

Fakturaklip

 

Fakturaklipprisen for fakturaer til Sverige er den samme som til dine danske kunder.

 

 

bottom of page