top of page

TrueLink Dokument Services

 

TrueLink Dokument Services er de fordele, du som TrueLink kunde i dag allerede har, og som naturligvis også er en del af TrueLink NemHandel. 

 

Som kunde i TrueLink kan du benytte disse services:

 

Forsendelses-services

 

 • Frit valg af forsendelsesformat – OIOUBL, OIOXML, TL Fastfil format eller eget aftalt format

 • Frit valg af forsendelsesmetode (Tast-selv, TrueLink Klient eller mod opsætningstillæg FTP, SFTP, FTPS og AS2)

 • Forsendelse til modtagere i TrueLink, NemHandel eller på VANS

 • Ttransformering til modtager format

 • Transformering og berigelse af EDIFACT formater til danske og udenlandske modtagere på VANS

 • Opsætning af egen fakturaformular til kunder, der modtager fakturaen som en PDF (mail, indlejret eller manuel)

 • B2B invitation / tilmelding, som sikrer overholdelse af Momsbekendtgørelsens krav til aftale og enighed om udveksling af fakturaer elektronisk 

 • B2C aktivering via e-mail

 • Vedhæft bilag: upload i Tast-selv samt mulighed for upload til fakturafil fra eget ERP system via udbakken

 

Modtagelses services

 

 • Frit valg af modtagelsesformat – mere end 30 forskellige formater kan der vælges imellem til indlæsning i eget ERP system

 • Frit valg af modtagelsesmetode (manuel, TrueLink Klient, e-mail eller mod opsætningstillæg også FTP, SFTP, FTPS,AS2)

 • Mulighed for advisering, når nye dokumenter er klar til modtagelse 

 • Modtagelse af fakturaer og kreditnotaer fra VANS på eget EAN nr. 

 • Modtagelse af fakturaer, kreditnotaer, applikationsresponce, rykker, forsyningsspecifikation og ordrer fra NemHandel på eget CVR eller EAN nr. (opsætningstillæg + modtagelsesabonnement, som ekstra betalbar service) 

 

 

Generelt for alle afsendere og modtagere

 

 • TrueLink klienten sikrer afsender og modtager, at dialogen fra eget netværk til TrueLink sker på en sikker protokol (HTTPS) (andre forbindelser kan tilbydes – spørg TrueLink Kundecenter)

 • Fuldt revisionsspor for både afsender og modtager, som er en del af Momsbekendtgørelsens krav til integritet 

 • Arkiv af alle dokumenter i 10 år jf. lovgivningen

 • Gratis support – pr. telefon og e-mail 

 

TrueLink Dokument Services 

bottom of page