top of page

Hvad er baggrunden for NemHandel?

NemHandel konceptet blev introduceret i 2007, men fik først sit gennembrud, når den offentlige sektor pr. 1. maj 2011 tog konceptet til sig.

 

Baggrunden for NemHandel

Bagrunden er et ønske i blandt alle aktører, som handler med offentlige myndigheder. At initiativet så også vil styrke de private virksomheders udveksling af elektroniske handelsdokumenter og vil derved øge Danmarks internationale konkurrenceevne .
 

NemHandel bruger fælles dokumentstandarder og øger fokus på forretningsmæssige muligheder ved en tættere elektronisk dialog om alle typer af forretningsdokumenter mellem kunder og leverandører. Fx har leverandørerne har længe efterspurgt mulighed for kvittering for fremsendt faktura og mulighed for at fremsende rykker elektronisk.

 

LæsInd fakturaen udgår

”LæsInd” fakturaen minimerer nogle af de gevinster, de offentlige myndigheder kan opnå ved automatiseret fakturabehandling, og den vil udgå ved overgangen til NemHandel. Kunder, der benytter LæsInd bureauer, skal fra 1.5.2011 sikre sig, at deres fakturaer kommer frem til de offentlige myndigheder i OIOUBL formatet.

Lovbekendtgørelsen kræver, at alle leverandører til det offentlige skal kunne understøtte NemHandel pr. 1. maj 2011.

Målet er øget digital samhandel i Danmark, hvor det mest jordnære mål for leverandørerne er korrekte fakturaer og hurtigere betaling.

 

Læs mere på IBIZ center eller NemHandel

 

bottom of page