top of page

PunchOut katalog

Et PunchOut katalog er et web baseret leverandør katalog, der kan tilgås som en sammenhængende del af indkøbsorganisationens indkøbssystem. Ordregiveren oplever til tider et behov for samhandel, hvor e-katalog ikke er optimalt for hverken ordregiver eller leverandør.

 

Her er der behov for PunchOut katalog, eksempel på dette, er hvor:

 

 • Tilgængelighed / lagerstatus er en væsentlig indkøbsparameter

 • Hvor prisen ændres meget hyppigt / dagspriser

 • Hvor prisen er afhængig af bestillingstidspunkt og leveringssted i forhold til leverandørens logistik optimeringsprocesser

 • Hvor e-kataloget er meget voluminøst og antallet af indkøbere begrænset

 • Hvor afgørelsen om indkøbet afhænger af parametre, som ikke er tilgængelige i e-kataloget

 

Indkøbsprocessen ved brug af PunchOut katalog er for indkøbere kun forskellig i forhold til at fremfinde produkterne. Bestilling, kontering, fakturamatch m.m. er identisk for såvel e-katalog som PunchOut katalog. Ordren afgives altid fra ordregivers indkøbsløsning.

 

 

Certificering af leverandørens 
Punch Out løsning

TrueLink tilbyder Leverandøren, at få sin PunchOut løsning certificeret til samspil med TrueTrade. Certificeringen afregnes til et fast beløb på kr. 6.000 ekskl. moms.
 
Certificeringen består af:

 • Opsætning af PunchOut URL med test bruger og password fra vores testsystem

 • Afklaring af Post/Get metode

 • Afklaring af parameteropsætning

 • Afklaring af eventuelle specielle krav, som kræver ændring i underliggende integration

 • Test af løsning

 • Testrapport, som beskriver hvad Leverandøren skal udlevere til kunden for korrekt opsæt

 • Opsæt hos første Kunde i TrueTrade

 • Hvis der kræves et teknisk opsæt gives et estimat pr. kunde, som afregnes til Leverandøren for hvert efterfølgende opsæt

 • Fri support til Kunde og Leverandør, hvis der skulle opstå support behov

 
Ændres PunchOut løsningen, vil det kræve ny certificering.
 
Opsættes løsningen uden certificering, vil alt efterfølgende support vedr. den specifikke PunchOut til Kunde eller Leverandør blive afregnet særskilt til Leverandøren.

E-katalog

Er det ikke PunchOut katalog, som du skal aflevere til din kunde, men et e-katalog, kan du læse om dette og betingelser og omkostninger her.

 

Vejledninger

Betingelser og omkostninger

I forbindelse med brug af TrueTrade PunchOut Katalogsystemet skal TrueLinks medlemsbetingelser accepteres.

 

Brugen af TrueTrade PunchOut Katalogsystemet er prissat på følgende måde:
 

 • Der er ingen oprettelsesafgift

 • Der er ingen abonnementsafgift

 • Assistance til brug af TL /TT*) er gratis

 • Betaling for certificering af PunchOut løsning og eventuel særlig opsæt jf. ovennævnte afsnit

 • Betaling for modtagelse af ordrer
   

 Læs mere om vores priser på ordrer her

 

 

bottom of page