top of page

Fakturaer fra Danmark til norden

-blot et sekund!

Vidste du, at dine fakturaer samt øvrige forretningsdokumenter kan nå fra dit ERP system direkte til din kunde i Norden, på blot ét sekund?


Mange virksomheder i dag bruger alt for meget tid og ressourcer på faktureringer og opkrævninger til de forskellige nordiske lande. De enkelte lande i norden har deres egne faktureringsløsninger og forskellige krav til format, opsætning og modtagelsesmetode, hvilket gør faktureringen til en besværlig og længerevarende proces. Sådan behøver det dog ikke at være, hos TrueLink A/S har vi stor erfaring med nordiske fakturaformater. Vi kan med ganske få oplysninger om din kunde, undersøge deres modtagelsesformater og én gang for alle sætte det op, så du fremover let og enkelt kan sende dine fakturaer elektronisk igennem til kunden!


Lad os hjælpe dig videre - du sparer tiden og glæder kunden, let, enkelt og hurtigt!
Læs mere om hvordan vi kan hjælpe dig.
 

 

 

bottom of page