top of page

Assistance til fejlsøgning  

Det er frustrerende at man ikke kan aflevere sine fakturaer/dokumenter uden problemer. NemHandel infrastrukturen er svær forståelig og teknisk særdeles kompleks.

 

Det er TrueLink’s opfattelse, at fejlsøgning ved problemer i NemHandel infrastruktur kræver kompetent teknisk assistance.

 

Fejlsøgning

TrueLink kan ikke fejlsøge i andre afsenderes/modtageres systemer, men tilbyder at hjælpe med at analysere og tolke de fejlmeddelelser, som opstår. Denne service er betalbar, og første analyse som resulterer i et status- og fakta dokument med forslag til handling afregnes til 1 time á kr. 1.425 ekskl. moms. Ønskes yderligere assistance til fejlsøgning, dialog med IT partner o.l., afregnes dette efter medgået tid til samme timepris.

 

Assistancen kan  rekvireres via mail til kundecenter@truelink.dk , hvor følgende som minimum opgives:

 

 • Fejlmeddelelse

 • Dato / tid for fejlmeddelelsen

 • Dokumenttype/-format (faktura og OIOUBL)

 • ModtagerID – EAN/GLN eller CVR

 • Skærmbilleder af fejlmeddelelsen og XML dokumentet vedhæftes

 

 

TrueLink NemHandel Server 

Klik her for at komme til TrueLink NemHandel Server

 

TrueLink NemHandel Server modtager alle dokumenter sendt gennem NemHandel. Ud over den tekniske kontrol af forsendelsen (teknisk opbygning, certifikat ægthed m.m.), kontrolleres indgående dokumenter for følgende:

 

 • Schematron validering – OIOXML

 • Schematron validering – OIOUBL

 • Profil validering – understøtter modtager profilen (dokumenttypen) i dokumentet?

 • Profil validering – understøtter afsender profilen (dokumenttypen) i dokumentet? (gælder ej OIOXML eller www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0)

 • Modtager EndpointID – er modtager EndpointID (EAN/GLN eller CVR) et aktivt EndpointID i TrueLink? 

       Eksempel: OIOUBL: <cac:AccountingCustomerParty>-<cac:Party><cbc:EndpointID schemeAgencyID="9"

       SchemeID="GLN">5790000000000000</cbc:EndpointID>

       OIOXML: <com:BuyersReferenceID schemeID="EAN">5798006606627</com:BuyersReferenceID>

 

Valideringsfejl

 • Får du en schematron fejl på dit OIOXML dokument kan du med fordel benytte onlinevalidering på: http://xmltools.oio.dk/oioonlinevalidator/Index.aspx. Du skal samtidig være opmærksom på, at serverudgaven på enkelte områder kan være anderledes, men det bør fremgå af fejlbeskeden du modtager.

 • Får du en schematron fejl på dit OIOUBL dokument, kan du med fordel benytte onlinevalidering på: http://oioubl.info/validator/default.aspx 

 • Profil validering modtager – du bedes kontrollere hvilken profil modtager af dokumentet understøtter. Fejl som sendes til afsender er: Error: receiver is not subscribed to profile

 • Profil validering afsender – det er ikke muligt at sende på profiler man ikke selv understøtter med undtagelse af OIOXML og www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0

 • Modtager EndpointID fejl – du bedes kontakte din kunde og få et nyt EndpointID (EAN/GLN eller CVR nr.)

 

Tekniske fejl:

 

Muligheden for tekniske fejl er stort set uendelig, da det afhænger af mange parameter i en forsendelse. Vi har her med assistance fra andre virksomheder, der har oplevet fejl ved forsendelse til TrueLink NemHandel server listen en række af disse:

 

En SOAP fault meddelelse blev returneret af det kaldte endpoint. Beskeden er: 'Cannot find ID: 'null' of the type 'null''. Fejlen skyldes: 'serveren'.

 

 • Fejlen er en type SOAP, dvs. TrueLink NemHandel Server ikke når at modtage dokumentet for validering. Fejlen genereres af værktøj stillet til rådighed af IT- og Telestyrelsen.

 • Fejlen opstår i SOAP dialogen, hvor der mangler afsender eller modtager ID samt ID type i denne SOAP Header.

 • Handling: Fejlen rettes typisk af afsenders IT-leverandør af NemHandel Klienten/ERP.

 

En SOAP fault meddelelse blev returneret af det kaldte endpoint. Beskeden er: '[F-LIB310] Invalid MathematicOperatorCode. Must either be 'multiply' or 'divide''. Fejlen skyldes: 'serveren'.

 • Fejlen opstår ved schematron validering af OIOUBL dokumentet.

 • Fejlen udbedres ved at tjekke OIOXML/OIOUBL validering jf. beskrivelse under valideringsfejl.

 

The communication object, System.ServiceModel.Channels.ReliableRequestSessionChannel, cannot be used for communication because it is in the Faulted state

 

 • Fejlen er en .NET specifik fejl, som skyldes afvisning af TrueLink NemHandel Server.

 • Fejlen kan være valideringsfejl.

 • Fejl i XML.

 • Ukendt modtager.

 • Fejlmeddelelsen er desværre ikke særlig sigende, men skal udbedres ved at tjekke:

       o OIOXML/OIOUBL validering jf. beskrivelse under valideringsfejl.

       o Tjek modtager i NemHandel register.

 

 

The message has expired (WSSecurityEngine: Invalid timestamp The security semantics of the message have expired)

 

 • Fejlen er en type SOAP, dvs. TrueLink NemHandel Server ikke når at modtage dokumentet for validering. Fejlen genereres af værktøj stillet til rådighed af IT- og Telestyrelsen. 

 • Fejlmeddelelsen siger, at tidsforskellen mellem afsender og modtager overstiger 5 minutter, hvorfor forsendelsen afvises af sikkerhedsmæssige årsager.

 • Fejlen kan skyldes:

       o PC/Server hvor afsenders NemHandel klient har forkert tidssætning.

       o TrueLink NemHandel Server har været optaget så længe at tidsforskellen bliver større end 5 minutter

 • Handling:

       o Tjek PC/Servers tidssætning.

       o Prøv at gensende dokument.

 

 

ERROR This message was already received before at Fri May 27 05:36:48 CEST 2011

 

Dokumentet er tidligere modtaget. Såfremt det er en dobbeltforsendelse, kan der ses bort fra fejlmeddelelsen. Er der derimod ikke tale om en dobbeltforsendelse, skal kunden kontaktes for kontrol af fremsendte. 

 

 

SAX parsing error: White spaces are required between publicId and systemId.

 

 • Der mangler blanke mellemrum mellem puclicID og systemID.

 • Nogle validerings-/forsendelsesværktøjer fjerner blanke mellemrum (white spaces).

 • Opdater klient programmel til nyeste udgave og problemet vil sandsynligvis forsvinde.

 

 

Error: profile is not supported by TrueLink A/S

 

 • Der sendes et dokument med en profil som pt. ikke understøttes af TrueLink.

 • Der kan kun sendes dokumenter med profiler, som understøttes af modtager.

 • Det giver ingen fornuft at fremsende en faktura på Procurement-OrdSim-BilSim-1.0, hvis køber ikke har fremsendt ordren via NemHandel infrastrukturen på tilsvarende profil.

 • Det giver ingen fornuft at fremsende en faktura på Procurement-OrdSim-BilSim-1.0 hvis køber og sælger ikke begge er registreret i NemHandel registret på denne profil som hhv. køber og sælger.

 • TrueLink vil i fremtiden supporte flere profiler i takt med vores kunders forretningsmæssige behov og parathed.

 

 

Error: receiver is not subscribed to profile

 

 • Profil i dokumentet understøttes ikke af modtager. Gør følgende:

       o Tjek modtagers profilunderstøttelser i NemHandel registret

       o Ret profil og gensend dokument

 

 

Error: receiver is not subscribed to Nemhandel service

 

 • Modtager af dokumentet (Endpoint i dokumentet) kan ikke modtage via NemHandel

 • Modtager er ikke kendt i vores NemHandel databas

 • Modtager er inaktiv i vores NemHandel database

 • Modtager er ikke oprettet af TrueLink som NemHandel modtager

       Gør følgende:

           Tjek at dokumentets Endpoint er det samme som det Endpoint der sendes til

           Tjek at Endpoint er registreret i NemHandel registret

 

 

Error: Sender is not registered in NemHandel to profile XXX and role YYY

 

 • Profilen i det afsendte dokument understøttes ikke af afsender. Som afsender af et dokument (faktura eller andre dokumenter), hvor man har brugt en dialogprofil (Procerement-BilSim-1.0, Reference-Utility-1.0 m.fl.) skal både modtager og afsender være oprettet i NemHandel registret på denne profil som hhv. kunde (Buyer) og leverandør (Seller).

 • Hvis fejlen er ”Sender is not registered in NemHandel to profile Reference-Utility-1.0 as leverandør”, så skal virksomheden registrere sig i NemHandel Registret med denne profil, og samtidig sikre sig, at eventuelle kvitteringer kan modtages.

 • Hvis fejlen er ”Sender is not registered in NemHandel to profile Procurement-BilSim-1.0 as SellerParty” eller ”Sender is not registered in NemHandel to profile Procurement-BilSimR-1.0 as SellerParty” kan man vælge mellem 2 mulige løsninger: 

       1: Hvis virksomhedens system ikke understøtter dialogprofiler (det betyder, at man ikke kan modtage en

           elektronisk kvittering (OIOUBL ApplicationResponse), hvis fakturaen afvises/godkendes (godkendes gælder kun              Procurement-BilSimR-1.0)og/eller virksomhedens system ikke kan fremsende rykker i OIOUBL format), så skal              man rette fakturadokumentets profil til ” urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0”. Denne OIOUBL fakturaprofil            minder om OIOXML, hvor udvekslingen af elektroniske fakturaer mellem leverandør og kunde er envejs. 

       2: Hvis virksomhedens system understøtter modtagelse af kvitteringer (OIOUBL ApplicationReponse) og

           fremsendelse af rykker (OIOUBL Reminder), så skal virksomheden registreres i NemHandel Registret med

           Procurement-BilSim-1.0 og eventuel Procurement-BilSimR-1.0 som SellerParty.  

 • Det er vigtigt, at man ikke registrerer sig i NemHandel Registret som leverandør / SellerParty hvis man ikke kan modtage kvittering (OIOUBL ApplicationResponse), da man så ellers vil modtage fejlbeskeder.

 

Se også Digitaliseringsstyrelsens spørgsmål og svar

 

 

bottom of page