top of page

Tjek din OIOXML

Hvis du modtager en fejlbesked hvori der står, at du skal tjekke din OIOXML fil, bør du som minimum tjekke følgende :

 

 

1. At der er angivet ID på køber. 

    Dvs. BuyerParty/ID skal være udfyldt, og det sker typisk med enten købers EAN- eller CVR-nummer.

 

2. At der er angivet en kontaktperson på køber. Dvs. BuyerParty/BuyerContact/ID skal være udfyldt.

 

3. At antal * nettoenhedsprisen svarer til linjebeløbet på samtlige varelinjer. 

    Dvs. InvoiceLine/InvoicedQuantity * InvoiceLine/BasePrice/PriceAmount = InvoiceLine/LineExtensionAmount 

    Vær opmærksom på, at feltet InvoiceLine/BasePrice/PriceAmount skal indeholde nettoenhedsprisen.

 

4. At der ikke er angivet et negativt rabatbeløb på en positiv varelinje.

    InvoiceLine/AllowanceCharge/AllowanceChargeAmount må kun være negativ, såfremt faktureret antal eller      

    enhedsprisen på varelinjen også er negativ. 

 

5. At det antal, som enhedsprisen modsvarer, er positivt på samtlige varelinjer.

    Dvs. InvoiceLine/BasePrice/BaseQuantity skal altid være større end 0 (har normalt værdien '1').

    Fejlen med en negativ værdi i BaseQuantity opstår typisk, hvis man på en faktura krediterer en vare. 

 

6. At der ikke er angivet et negativt rabat-, fragt- eller gebyrbeløb på hovedniveau.

 

 

bottom of page