top of page

Vi modtager over 90% af deres fakturaer

elektronisk, og det kører godt  

 

Virksomheden Nordforbrænding i Hørsholm modtager i dag sine leverandørfakturaer via TrueLink portalen. ”Da vi gik i gang var målsætningen, at få 80% af vores leverandører til at sende elektroniske fakturaer til os inden for det første år. Men efter 6 måneder er vi allerede langt forbi det mål. Vi modtager langt over 90% af alle leverandørfakturaer elektronisk, og det kører godt” udtaler Økonomichef Jens Bay

fra Nordforbrænding.

 

I stedet for at modtage en PDF i mailen, benyttede medarbejderne under implementeringen TrueLinks portal til at modtage og behandle de elektroniske fakturaer der ankommer som OIOUBL filer, og det betød at vi fik løst en række småproblemer inden vi gik endeligt i drift med den fulde løsning. ”I dag er det automatiseret så TrueLink portalen afleverer fakturaoplysningerne direkte til vores økonomistyring i MicroSoft Dynamics AX.”

 

”Hos Nordforbrænding har vi fået vores eget EAN Nummer til at modtage fakturaer på, og leverandørerne har taget godt imod, at vi nu ønsker at modtage alle fakturaer elektronisk.” fortæller Jens Bay.

 

I samme tidsrum har Nordforbrænding implementeret afsendelse af elektronisk faktura, og til dette benytter de ligeledes TrueLinks portal.

 

90% af fakturaer modtages med TrueLink
bottom of page