top of page

TRUETRADE NYHEDSBREV 

November 2015 

 

Dette nyhedsbrev er en opsamling på de ændringer, som vi har gennemført inden for de sidste 6 måneder.

Vi vil gerne inddrage jer i udviklingstiltag for den kommende periode, så jeres virksomhed, som vareleverandør til en af nedenstående kommuner, kan forberede jer til disse nye muligheder eller være med til at påvirke disse.

Pr. medio oktober 2015 har følgende kommuner aftale om katalogbehandling igennem TrueTrade:

 

 • Hjørring Kommune

 • Holstebro Kommune

 • Herning Kommune

 • Ikast-Brande Kommune

 • Assens Kommune

 • Odense Kommune

 • Svendborg Kommune

 • Hørsholm Kommune

 • Gladsaxe Kommune

 • Københavns Kommune 

 • Frederikshavn Kommune (glidende opstart igennem 4’de kvartal 2015)

 

Uddannelsestilbud

TrueLink afholder i efteråret uddannelse i brug af TrueTrade cockpittet for medarbejdere hos leverandører, som gerne vil benytte TrueTrade cockpittet optimalt.

Uddannelsen finder sted:

Rebild                02/12-2015  kl. 10-14  - seneste tilmelding d. 23/11

Vejle                  07/12-2015  kl. 10-14 - seneste tilmelding d. 30/11  

Gladsaxe          15/12-2015  kl. 10-14 - seneste tilemling d. 8/12 

 

Der er begrænset pladser på disse uddannelsesdage.

 

Deltagelse koster kun kr. 2.995 pr. person

 

Tilmelding pr. mail lgp@truelink.dk

 

 

ADD/UPDATE i katalog stamdata

Mange af jer har ytret ønske om, at TrueTrade ikke krævede, at der skulle skrives ADD i en produktopdatering, når der var tale om et nyt produkt, og UPDATE i en produktopdatering, når der var tale om en ændring af et produkt. ADD og UPDATE følger OIOUBL standarden. Vi har lyttet til jeres ønske om, at fjerne dette tjek. Det er nu ændret, så hvis der skrives UPDATE og produktet ikke allerede findes, betragtes dette som en ADD – og tilsvarende, hvis der skrives ADD og produktet allerede findes, betragtes dette som en UPDATE.

Nogle af jer har haft disse udfordringer, og har fulgt vores anbefaling om, at først sende alle som ADD og efterfølgende alle som UPDATE, så på den måde kunne omgås dette tjek. Hvis jeres virksomhed benytter denne metode, bedes I fremover kun uploade den ene af disse katalogopdateringer.

 

Automatisk publicering af katalog stamdata

Som en ny facilitet i TrueTrade cockpittet er det muligt, at sætte systemet til automatisk at publicere de ændringer, der har været til produkter i kataloget.

Ønskes ændringer til notifikationer i forbindelse med katalogvalidering og automatisk publicering kan dette ske i TrueTrade cockpittet under menu Katalog -> Opsætning.

 

Billedanalyse – Prisbog

Det er kommunerne magtpåliggende, at kvaliteten i kataloget er helt i top, og der er derfor etableret en billedanalyse, som er tilgængelig på de enkelte prisbøger.

Billedanalysen viser hvor hhv. en URL og et billede er genbrugt i jeres katalog på kommunens sortiment (Prisbog).

Analysen er også tilgængelig for jer på den enkelte Prisbog.

 

Varemærker

Flere og flere indkøbere i kommunen fokuserer på grønt indkøb, økologi mærket indkøb eller energi rigtigt indkøb.

Senest har vi i forbindelse med katalogsøgning givet indkøberne et bedre værktøj til hurtigt, at kunne filtrere i blandt katalogets mærker, så det er let at finde produkter, der er økologimærket eller produkter med den rigtige energimærkning.

Vi ved fra vores kunder, at indkøberne har et ønske om, at flere produkter er angivet med mærker.

Vi vil opfordre til, at varemærker benyttes i TrueTrade kataloget når, et produkt er godkendt til en given mærke-egenskab, så jeres virksomhed kan få andel af denne voksende interesse for økologi, grøn profil og energi besparende indkøb.

Se alle varemærker på dette link

Mangler der et mærke, som er vigtig for dine produkters egenskaber, er du velkommen til at kontakte Lisbeth Grøn Paulsen på lgp@truelink.dk. Gerne inden 2. december 2015.

 

Indflydelse på udvikling i TrueTrade leverandør cockpittet

TrueLink og kommunernes udviklingsgruppe har besluttet, at tilføre TrueTrade og derved også leverandør cockpittet nogle nye faciliteter i løbet af foråret/sommeren 2016.

Vi tilbyder derfor et begrænset antal leverandører, at indgå i den arbejdsgruppe, som der nedsættes omkring disse nye faciliteter.

Sidder du i en virksomhed, som vil være med til at præge disse nye faciliteter, kan du sende en mail til projektleder for kommunernes udviklingsgruppe (KUG-E) – Rikke Pode Madsen – rpmad@odense.dk, og du vil senest 1. december 2015 blive kontaktet med tilbud om eventuel deltagelse i arbejdsgruppen.

Er du bare interesseret i at følge gruppen, kan du ligeledes til Rikke sende en mail med ønske om at følge gruppen, og du vil så modtage mail, når arbejdet pågår omkring omfang og tidsplaner.

TrueTrade er eneste e-indkøbsløsning på SKI 02.19 aftale, som ikke er en del af en koncernløsning, Det betyder, at løsningen kan anskaffes ved direkte tildeling. TrueLink hjælper gerne med at udfylde tildelingsdokumenterne.

 

Det er let at komme i gang med TrueTrade – mere end 200 vareleverandører kan med kort varsel fremsende sortiment med nettopris til en ny kommune, da alle vareleverandørens produkter er klargjort i leverandørens aktive katalog i TrueTrade. TrueTrade har markedets mest attraktive supportaftale.

 

For at finde aftaleindhold og betingelser skal du logge ind på www.netindkoeb.dk. Har du ikke allerede log ind kan dette rekvireres hos SKI. 

 

SKI 02.19

bottom of page