top of page

 TRUELINK BIZ - en del af Mercell

 • En komplet digital samhandelsplatform

 • Fokus på din virksomheds kunder og partnere

 • Middelware mellem virksomhedens systemer

 • Fri support til dine partnere og kunder

 • 2. level support til virksomhedens IT afdeling

 • Kendt omkostning. Flatrate for forbrug og transaktioner

Som et led i TrueLinks rejse mod én virksomhed, efter opkøbet i 2020 af Mercell Gruppen, er vi nået til den del, hvor vi med stor glæde kan vise vores nye fælles logo og identitet.
Fremover vil I møde os som én virksomhed under Mercell Danmark A/S

 

 

 

E-FAKTURERING TIL ALLE

Offentlige,  erhvervs- og private kunder i Danmark, Grønland, Færøerne, Sverige, Norge og Finland samt EDIFACT e-faktura. 

 i et fællesskab med +14.500 virksomheder

E-KATALOGER

TAST SELV

MODTAG FAKTURA

SEND FAKTURA

Send dine e-kataloger med Truetrade
Tast selv dine fakturaer med TrueLink
Send e-fakturaer med TrueLink
Modtag e-fakturaer med TrueLink

DIGITAL SAMHANDEL

Mercell tilbyder med TrueLink Biz en komplet samhandelsplatform til pålidelig og effektiv udveksling af digitale ordrer, e-fakturaer og andre forretningsdokumenter. Vi hjælper din virksomhed med at udvikle, vedligeholde og optimere digital samhandel med fokus på, at dine samhandelspartnere og virksomheden realiserer potentialet for gevinst.

 

Med TrueLink Biz kan du nøjes med én infrastruktur til at nå alle dine kunder og leverandører. TrueLink Biz kan nå dine kunder og leverandører, hvad enten de er tilknyttet NemHandel, Peppol, VANS eller andre eksterne netværk.

 

 

 

TrueTrade © - fokus på Ordregivers e-indkøb

TrueTrade er en gren af TrueLink konceptet, og en komplet løsning til administration af ordregiveres indkøbsaftaler og indkøb via vareleverandørernes e-kataloger.

 

En revolution i dialog for indkøbere. Information og dialog er helt centralt for udbud, indkøb og kontraktstyring. Når der skal tages stilling til udnyttelse af optioner, nye udbud eller blot sikre at de rigtige varer indkøbes med erfaringer fra alle de decentrale indkøbere - én til en anden.

 

En komplet løsning til alle:

 • Indkøbsportal for decentrale indkøbere - til alle med indkøbsbehov hos en ordregivende virksomhed

 • Adminstration til håndtering af aftaler, kataloger og informations- og nyhedsformidling

 • Leverandørcockpit med fuld integration omkring alle aktiviteter på det indsendte katalog. En transparent løsning hvor leverandøren også kan se egne varer i ordregivers katalog.

 

TrueTrade kan anskaffes af offentlige myndigheder på SKI 02.19 aftale.

 

 

TrueTrade er den eneste e-indkøbsløsning på SKI 02.19

CONTRACT MANAGEMENT

Contract Management er en del af TrueTrade familien. TrueTrade Contract Management kan bruges som et stand-alone system med mulighed for integration til egne systemer. TrueTrade Contract Management kan benyttes alene til administration og styring af kontrakter, eller til også at dele kontrakter og information med de decentrale indkøbere i organisationen.

 

Løsningen tager afsæt i krav til tættere styring af kontrakten i kontraktens livscyklus og ønsket om en tættere brugerinvolvering gennem den revolutionerende driftsdialog.

 

TrueTrade Contract Management har 5 fokusområder:

 • Aftalestyring / kontraktstyring

 • Konfiguration af betingelser og vilkår

 • Contract Management – risikostyring, handleplaner og struktureret overblik

 • Information og dialog

 • Den decentrale indkøber

INTELLIGENT INDKØBSANALYSE

Vi er gået andre veje end traditionelle leverandører af indkøbsanalysesystemer og har i dag landets bedste indkøbsanalysesystem - ifølge vores kunder.

 

For at have et brugbart fundament for sine analyser kræver det, at fakturadata afkodes komplet (dvs. at også rabatter, gebyrer, afgifter m.m. indgår i analysen, hvis de er placeret på fakturaens hovedniveau), og ikke kun fakturalinjer.

 

For at kunne lave compliance analyser kræver det, at man kan sammenligne fakturalinjer med samme produktområder på tværs af alle fakturaer – og med en fælles varegruppering. I TruePA har vi valgt at bruge UNSPSC-kategoriseringen som fælles varegruppering.

 

Vi går mere grundigt til værks end andre, hvilket betyder en markant højere kvalitet og  klassifikationsprocent.

SUPPORT MED MARKEDETS

BEDSTE RESPONSTID

Mercell kan bryste sig af branchens bedste responstid og højeste tilfredshed. Vores ekspert team af supportere står til rådighed for dig hver eneste dag - og det er sjældent at vi har uafsluttede sager når dagen går på hæld.

bottom of page