top of page

4. Mit ERP-system kan skabe OIOUBL-dokumenter

Hvis dit økonomistyrings-/ERP system ikke kan skabe OIOUBL dokumenter direkte, så konverterer din it-leverandør typisk dokumenterne over i et OIOXML format. Kan du acceptere, at din virksomhed ikke leverer det bedste format til dine kunder?

Hvis din partner benytter IT- og Telestyrelsens standardkonvertering af OIOXML til OIOUBL, så bliver OIOUBL dokumentet mangelfuldt, og lever måske ikke op til dine kunders forventninger.


Profil
TrueLink NemHandel gør det valgfrit for afsender, om der skal benyttes profilen ”Procurement-Bilsim-1.0” eller ”urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0” (i daglige tale kaldet NES5 profilen). Sidstnævnte minder mere om den måde, man sendte OIOXML på, og hvor man ikke behøver registrering i NemHandel-register, og hvor man kan undgå at modtage kvittering med fejl eller sende rykkere elektronisk.

TrueLink tilbyder automatisk at finde bedste profil som såvel afsender og modtager understøtter.


Tekstlinjer i OIOXML
OIOXML indeholder ofte forklarende tekstlinjer til fakturaen og de tilhørende varelinjer; disse fjernes automatisk i standardtransformationen. Laver din virksomhed fakturaer med tekstlinjer, som forklarende til fakturaen, så er det vel fordi det er vigtigt, at kunden får denne information?
TrueLink beriger disse tekstlinjer på en syntaks korrekt måde, så disse linjer medtages i OIOUBL fakturaen. Information om tekstlinje-berigelsen tilføjes som note, så modtageren kan se denne berigelse.


Præcise vareenheder
I OIOUBL er alle vareenheder to eller tre karakterer jf. UN/ECE standarden.
I OIOXML er enhederne normalt danske forkortelser og styret af leverandøren. Standardtransformationen oversætter alle ikke kendte enheder (fra UN/ECE standarden) til EA, som på dansk er stk., men det kan give anledning til en række misforståelser, hvis man f.eks. har solgt en kasse med 6 stk., så kan kunden opfatte prisen som forkert.

TrueLink beriger fakturaen med en mere korrekt enhed jf. UN/ECE standarden og benytter en tabel, som kan ses på dette link. Men det kan tilpasses din virksomhed, så i opsætning af fakturaforsendelse og NemHandel i TrueLink får din virksomhed mulighed for at berige og derved overskrive med egne enheder til UN/ECE standarden.


Længere varenavn
Standardtransformationen overfører kun de første 15 karakterer af varenavnet, som ofte vil betyde en for ringe specifikation for kunde til at identificere varen. TrueLink overfører 40 karakterer fra varenavn i OIOXML til varelinjen i OIOUBL.

Punktafgifter er med
Kravet til punktafgiftsspecifikationer i OIOUBL er højere end i OIOXML. Standardtransformationen medtager kun punktafgifter på OIOXML fakturaen hovedniveau, som ofte vil gøre det svært for kunden, at lave sin fakturakontrol og fakturamatch linje for linje. TrueLink overfører også punktafgiftsspecifikationer (klasser) på varelinje niveau i OIOUBL fakturaen.

Vedhæftet bilag
OIOUBL understøtter vedhæftet bilag, men standardtransformationen medtager ikke det vedhæftede TIFF bilag fra OIOXML fakturaen. TrueLink overfører det vedhæftede bilag til OIOUBL fakturaen.

 

Tilbage til de 6 spørgsmål og svar 

bottom of page