top of page

Send e-fakturaer med TrueLink til

Per Aarsleff A/S 

Kære leverandør!

 

I Aarsleff A/S ønsker vi at minimere ikke-værdiskabende omkostninger og har sat fokus på at optimere vores processer i forbindelse med modtagelse af fakturaer fra vores leverandører.

 

Vi har derfor indgået aftale med TrueLink, som har et meget brugervenligt koncept på www.truelink.dk, og som ikke kræver tilslutningsomkostninger for de leverandører, der benytter dette. 

 

Konceptet giver dig mulighed for både at afsende fakturaer via dit økonomisystem eller, hvis du ikke har et økonomisystem, der kan afsende sådanne filer, via en tast-selv funktion.

 

Læs vejledningen, til hvordan du sender elektroniske fakturaer til Per Aarsleff A/S. Vejledningen indeholder også beskrivelse af, hvordan du inviterer Aarsleff A/S til at modtage elektroniske fakturaer fra din virksomhed, og hvordan du køber klip til at sende dine fakturaer med.

 

Du kan også læse Per Aarsleff's instruktion i, hvordan du angiver konteringsoplysninger på din faktura: Kontering

 

Vil du oprette dig på TrueLink.dk med det samme, er det gratis og kan gøres her: Bliv medlem.

Ønsker du at blive kontaktet af TrueLink.dk's kundecenter for gratis opstartshjælp, kan du sende en mail til kundecenter@truelink.dk

 

Du er også selv velkommen til at kontakte kundecenteret på telefon 79 30 78 33

 

Med venlig hilsen

Per Aarsleff A/S

 

Hvorfor TrueLink ? 

 

Vi har valgt TrueLink, fordi det er designet til elektronisk udveksling af handelsdokumenter og er specielt målrettet til udveksling af elektroniske fakturaer. Det har også været afgørende for valget, at TrueLink overholder bogføringsloven samt momsbekendtgørelsen vedr. arkivering, integritet, sikkerhed og revisionsspor.

 

Vi har bestræbt os på at gøre det nemt som fakturamodtager, men vi hører gerne om forbedringstiltag – send en mail til kundecenter@truelink.dk

 

 

bottom of page