top of page

Contract Management 

- det nye sort

I de senere år har rigtig mange offentlige myndigheder fået øjnene op for, at Contract Management er en disciplin som lønner sig. 


Contract management kan defineres på flere måder, men beskrives blandt andet som en disciplin, hvor aktøerne forsøger at optimere håndteringen af virksomhedens kontrakt, med henblik på at minimere risici og sikre de økonomiske fordele, som er forhandlet. Contract management kan derudover anskues som en proces, der gør parterne i en kontrakt i stand til at opfylde deres forpligtelser, udnytte deres rettigheder samt generelt at sikre at formålene med kontrakten opnås. 


Truelink har udviklet systemet TrueTrade Contract Management. Dette system kan benyttes som et stand-alone system, med mulighed for integration til egne systemer. TrueTrade Contract Management kan benyttes alene til administration og styring af kontrakter, eller til også at dele kontrakter og information med de decentrale indkøbere i organisationen.


TrueTrade Contract Management er inspireret af en publikation – Good practice contract management framework, som er udgivet af National Audit Office i 2008. Det kan klart anbefales at denne best practice publikation bruges til inspiration omkring etablering af Contract Management i organisationerne.
Publikationen er tilgængelig på Internettet og kan hentes ved at klikke her
 

bottom of page